Artiest 2pac

Songtitle Hold On Be Strong

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

"Hold On Be Strong"

Hold on... [lighter flicks up]
Yeah it's gonna be alright, don't trip baby [inhales]
It'll get better... [coughing]

Ay do this Thug style main, Thug style
When this whole beat drop we just gon' run it to em bet
It's all good, uhh

I never had much, ran with a bad bunch
Little skinny kid sneakin weed in my bag lunch
And all through Junior High, we was just gettin by
And drivebys robbed my homies of their young lives
I never did cry, and even though I had
pain in my heart, I was hopeless from the start 
They couldn't tell me nothin, they all tried to help to help me
The marijuana had my mind gone it wasn't healthy
I travelled places, caught cases, what a ill year
I felt the pain and the rain but I'm still here
Never did like the police, let the whole world know
Now I gets no peace, cause they chasin me down
And facin me now, what do I do?
These thangs that a Thug goes through
And still I rise so keep ya head up, and make ya mind strong 
It's a struggle every day but you gotta hold on

[Chorus: repeat 4X]

Hold on, be strong, hold on
Be strong, hold on
When it's on it's on

There's, never a good day, cause in my hood they
let they AK's pump strays where the kids play
And every Halloween, check out the murder scene
Can't help but duplicate the violence seen on the screen
My homies dyin 'fore they get to see they birthdays
These is the worst days, sometimes it hurts to pray
And even God turned his back on the ghetto youth
I know that ain't the truth, sometimes I look for proof
I wonder if heaven got a ghetto, and if it does
Does it matter if you blood or you cuz
Remember how it was, the picnics and the parties in the projects
Small time drinkin gettin high with them armies
Just another knucklehead kid from the gutter
I'm dealin with the madness, raised by a single mother
I'm tryin to tell you when it's on
You gotta keep your head to the sky and be strong, most of all hold on

[Chorus]

[Interlude:]

Hold on, be strong
I know them ain't tears comin down your face
When it's on it's on but
Wipe your eyes
Hold on, be strong
In this world
When it's on it's on but
Only the strong survive y'know
Hold on, be strong
Hmm, I know it's hard out there
When it's on it's on but
Welfare
Hold on, be strong
AIDS, earthquakes
Cause when it's on it's on but
Muggings, carjackings
Hold on, and be strong
Yeah we got problems
Cause when it's on it's on but
But believe me when I tell you
Hold on, and be strong
Things always get better
Cause when it's on it's on but
God don't like ugly
Hold on, and be strong
And God don't like no quitters
Cause when it's on it's on but
You know what Billie Holiday said bay-bee
Hold on, and be strong
God bless the child that can hold his own
Cause when it's on it's on but
Y'know?
Hold on, and be strong
You got to stand strong
Cause when it's on it's on but
And when these bustas try to knock you out your place
Hold on, and be strong
You stand there to they face
Cause when it's on it's on but
Tell em hold on, and be strong
Hold on, and be strong
The game don't stop
Cause when it's on it's on but
Hmmm
Hold on, and be strong
This here is black main
Cause when it's on it's on but
If you don't never leave nothin, learn one thing
Hold on, and be strong
It don't stop, til the casket drop
Hold on
Thug, for Life... feel me?
All my homeboys and my homegirls, stay strong
When things get bad, especially come the first and the fifteenth
Stay strong, and stay ballin, hold on
I'll catch y'all at the next life, we in traffic

Vertaling

"Hold On Be Strong"

Hold on ... [Lichtere films up]
Ja, het is gonna be alright, niet trip baby [inhaleert]
Het zal beter ... [Hoesten]

Ay doen dit Thug style main, Thug stijl
Wanneer dit hele beat drop we gewoon gon 'het uit te voeren om em bet
Het is allemaal goed, uhh

Ik had nooit veel, liep met een slechte bos
Klein mager kind Sneakin onkruid in mijn tas lunch
En dat alles door middel van Junior High, was dat we gewoon door gettin
En drivebys beroofd mijn homies van hun jonge leven
Ik heb nooit huilen, en ook al had ik
pijn in mijn hart, ik was hopeloos vanaf het begin
Ze konden me niet vertellen nothin, ze probeerden te helpen om mij te helpen
De marihuana was mijn hoofd gegaan was het niet gezond
Ik reisde plaatsen, gevangen gevallen, wat een zieke jaar
Ik voelde de pijn en de regen, maar ik ben er nog
Nooit heeft, zoals de politie, laat de hele wereld weten
Nu heb ik geen rust krijgt, want ze Chasin me down
En nu facin me, wat moet ik doen?
Deze Thangs dat een Thug gaat door
En toch sta ik dus hou ya head up, en maak ya sterke geest
Het is een strijd elke dagmaar je moet vasthouden

[Chorus: herhaal 4X]

Hold on, wees sterk, houd op
Wees sterk, hou op
Wanneer het op het op

Er is nooit een goede dag, want in mijn hood ze
laten we ze AK's pompen zwerfhonden, waar de kinderen spelen
En elke Halloween, check out de moord scene
Kan het niet helpen, maar dupliceren het geweld op het scherm
Mijn homies dyin "voorstuk ze te zien krijgen ze jarigen
Deze is de slechtste dag, soms doet het pijn om te bidden
En zelfs God keerde zijn rug naar het getto jeugd
Ik weet dat niet is de waarheid, soms ik op zoek naar bewijs
Ik vraag me af of de hemel kreeg een getto, en als het niet
Maakt het uit als je bloed of je cuz
Herinneren hoe het was, de picknicks en de partijen in de projecten
Kleine tijd drinkin gettin hoog met hen legers
Just another Knucklehead jongen uit de goot
Ik ben Dealin met de waanzin, opgevoed door een alleenstaande moeder
Ik probeer om u te vertellen wanneer het op
Je moet je hoofd naar de hemel en wees sterk, de meeste van alle greep op

[Chorus]

[Interlude:]

Hold on, wees sterk
Ik ken ze niettranen comin down je gezicht
Wanneer het op het op, maar
Veeg je ogen
Hold on, wees sterk
In deze wereld
Wanneer het op het op, maar
Alleen de sterken overleven, weet je
Hold on, wees sterk
Hmm, ik weet dat het moeilijk daar
Wanneer het op het op, maar
Welzijn
Hold on, wees sterk
AIDS, aardbevingen
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
Overvallen, carjackings
Wacht even, en wees sterk
Ja, we hebben problemen
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
Maar geloof me als ik je vertel
Wacht even, en wees sterk
Dingen altijd beter
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
God houd niet van lelijke
Wacht even, en wees sterk
En God niet als geen slappelingen
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
Weet je wat Billie Holiday zei bay-bee
Wacht even, en wees sterk
God zegene het kind dat kan houden van zijn eigen
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
Weet je?
Wacht even, en wees sterk
Je moet om sterk
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
En wanneer deze bustas proberen je knock-out uw plaats
Wacht even, en wees sterk
Je staat daar om zij worden geconfronteerd
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
Vertellenem greep op, en wees sterk
Wacht even, en wees sterk
Het spel niet te stoppen
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
Hmmm
Wacht even, en wees sterk
Dit is hier zwart belangrijkste
Veroorzaken wanneer het op het op, maar
Als je niet nooit verlaten nothin, leren een ding
Wacht even, en wees sterk
Het niet, stop til de kist laten vallen
Hold on
Thug, voor het leven ... feel me?
Al mijn homeboys en mijn homegirls, blijf sterk
Wanneer het slecht te krijgen, in het bijzonder komen de eerste en de vijftiende
Blijf sterk, en blijf Ballin, houdt op
Ik zal vangen jullie op het volgende leven, hebben we in het verkeer