Artiest 2pac

Songtitle Never Had A Friend Like Me

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

2pac - Never Had A Friend Like MeNever
You ain't never had a friend like me
Believe dat
Cause you ain't never had a friend like me
See at night I watch the sky
I take another breath
I smoke my Newport to the butt
Like it's the last motherfucker left
Just me and you evading enemies
Let you get my last shot of Hennessy
Ain't never had a friend like me
Remember memories so vividly
Was once a little dust kicker now becomes a G
Who can I call when they all fail
Collect calls to my Dogz from the County Jail
Sendin' me mail
Heard the blocks in the same shape
Ain't nothin' changed
Niggaz slangin' at the same place
The same faces
We suppose to alwayz hate our foes
This lifestyle is forever
Watch the game unfold
Shedding Crocodile tears
Just got Life plus
And you wonder if these white judges like us
Just Stay Strong
We'll appeal
Nigga You'll be free
Down with cha to the very end
Cause you ain't never had a friend like me

[Chorus X2]
I'm down for you so ride with me
My enemies your enemies
Cause you ain't ever had a friend like me
Nobody knows where we'll be
My Enemies your enemies
Cause you ain't never had a friend like me

How can I be blamed
Forgive me Lord I'm insane
In search of fame
Won't hurt to change
Follow in foot steps of past dealers
Equipped with ski masks
No witnesses, as we blast fearless
Reckon now they feel us
In this act of war
more casualties
no survivors
Any man the defies us
Quickly dies
Cuz we Ridahs
In my quest for chips
We wear vest
Equipped with automatic fire
We reply when my enemies trip
Me and you against the nation
Whispering while we conversatin'
Cuz niggaz died over information
How much more can we take?
Expect us all to wait
The world ain't ready for us yet
So lets make Clinton pay
(haha)
They never wanted us to make it
Everything that we posses
We had to fight and take it
I think the president is smoking weed
Bumpin' his beat
Makin' a livin' out of my misery
Till he got a friend like me

[Chorus X2]

Promise to visit
I know it's rough in your cell
Receiving mail to the county jail
This is hell
When I was young
I could picture livin'
In Luxury
So how the fuck did I end up in prison?
Fuckin' snitches
They got me crossed by my own side
I found him by his self
No drama, he alone die
Nobody cry
Should have never testified
You got my nigga 25
So now I sacrifice your life
Help to separate me and my dog
Broken ties
Why the fuck should I let you live?
When I'm dead inside
Rapid fire my delivery
I'm bustin' at their whole crew
Nigga remember me
Hit up my Outlaw set
Then throw my pistol in the ocean
Ditch my ski mask
And get to straight coastin'
It's visitin' day at San Quinton
Always there to see your closest row dog
Cuz You ain't ever had a friend like me

[Chorus X4]

[Small Chorus X2]
Come after us, best be complete
My enemies your enemies
Cause you ain't ever had a friend like me
Nobody knows where we'll be
My Enemies your enemies
Cause you ain't never had a friend like me

You ain't ever had a friend like me
[iTll fade

Vertaling

2Pac - Never Had A Friend Like MeNever
Je niet had nooit een vriend als ik
Geloof DAT
Omdat je niet nog nooit een vriend als ik
Zie ik 's nachts kijken naar de hemel
Ik neem een ??andere adem
Ik rook mijn Newport aan de kont
Alsof het de laatste klootzak links
Alleen jij en ik ontwijken vijanden
Laat je mijn laatste shot van Hennessy
Is nog nooit een vriend gehad als ik
Onthoud herinneringen zo levendig
Was eens een beetje stof kicker wordt nu een G
Wie kan ik bellen als ze allemaal niet
Verzamel bellen met mijn Dogz uit de County Jail
mail me Sendin '
Hoorde de blokken in dezelfde vorm
Is niet niks veranderd
Niggaz slangin 'op dezelfde plaats
Dezelfde gezichten
We veronderstellen dat Alwayz haten onze vijanden
Deze levenswijze is voorgoed
Het spel bekijken ontvouwen
Vergieten krokodillentranen
Net Life Plus
En je vraagt ??je af of deze witte rechters net als wij
Just Stay Strong
We zullen beroep
Nigga U zult vrij
Weg met cha tot het einde
Omdat je niet nog nooit een vriend als ik

[Chorus X2]
Ik ben down voor u dus met mij meerijden
Mijn vijanden van uwvijanden
Omdat je niet ooit een vriend als ik
Niemand weet waar we zullen
Mijn vijanden je vijanden
Omdat je niet nog nooit een vriend als ik

Hoe kan ik de schuld
Vergeef me Heer, ik ben gek
Op zoek naar roem
Zal geen kwaad om te veranderen
Volgen in voetsporen van het verleden dealers
Uitgerust met bivakmutsen
Geen getuigen, zoals we blast onverschrokken
Denk ze nu voelen ons
In deze daad van oorlog
meer slachtoffers
geen overlevenden
Elke man van de tart ons
Snel sterft
Cuz we Ridahs
In mijn zoektocht naar chips
We dragen vest
Uitgerust met automatische branddetectie
We antwoord te geven toen mijn vijanden reis
U en mij tegen de natie
Fluisteren terwijl we conversatin '
Cuz niggaz overleden over informatie
Hoeveel meer kunnen we nemen?
allemaal verwachten ons te wachten
De wereld is niet klaar voor ons nog
Dus laat maken Clinton te betalen
(Haha)
Ze wilde nooit met ons te maken
Alles wat we bezitten
We moesten vechten en neem het
Ik denk dat de president is roken wiet
Bumpin 'zijn beat
Makin 'a livin' uit mijn ellende
Totdat hij een vriend als ik

[Chorus X2]

Belofte aanbezoek
Ik weet dat het ruw in je cel
Ontvangen mail naar de County Jail
Dit is de hel
Toen ik jong was
Ik kon foto livin '
In luxe
Dus hoe de fuck heb ik uiteindelijk in de gevangenis?
Fuckin 'verklikkers
Ze hebben me dat doorkruist wordt door mijn eigen kant
Ik vond hem bij zijn eigen
Geen drama, hij alleen sterven
Niemand huilen
Moeten nooit getuigd
Je hebt mijn nigga 25
Dus nu heb ik offer je leven
Helpen om mij en mijn hond aparte
Broken banden
Waarom de fuck moet ik u laten leven?
Als ik dood van binnen
Snelvuur mijn bestelling
Ik ben Bustin 'op hun hele crew
Nigga remember me
Hit-up van mijn set Outlaw
Dan gooi mijn pistool in de oceaan
Sloot mijn bivakmuts
En maak kennis met rechte Coastin '
Het is visitin 'dag in het San Quinton
Er altijd naar uw dichtstbijzijnde rij hond te zien
Cuz u niet ooit een vriend als ik

[Chorus X4]

[Kleine Chorus X2]
Na ons komen, het beste worden compleet
Mijn vijanden je vijanden
Omdat je niet ooit een vriend als ik
Niemand weet waar we zullen
Mijn vijanden je vijanden
Omdat je niet nog nooit een vriend als ik

Uis nooit een vriend gehad als ik
[Itll fade