Artiest 2pac

Songtitle The Outlawz

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

[2Pac]
I feel you {uhh} .. (baby don't)
but you can't, you can't give up
{Hey.. 2Pac what?}

[2Pac + H.E.A.T.]
Baby don't cry, I hope you got your head up {Outlawz}
Even when the road is hard, never give up
Baby don't cry, I hope you got your head up
Even when the road is hard, never give up {Keep ya head up}

[2Pac]
Now here's a story bout a woman with dreams
So picture perfect at thirteen, an ebony queen
Beneath the surface it was more than just a crooked smile
Nobody knew about her secret so it took a while
I could see a tear fall slow down her black cheek
Sheddin quiet tears in the back seat; so when she asked me, 
"What would you do if it was you?"
Couldn't answer such a horrible pain to live through
I tried to trade places in the tragedy
I couldn't picture three crazed niggaz grabbin me
For just a moment I was trapped in the pain, Lord come and take me
Four niggaz violated, they chased and they raped me
Even though it wasn't me, I could feel the grief
Thinkin with your brains blown that would make the pain go
No! You got to find a way to survive
cause they win when your soul dies

[2Pac + H.E.A.T.]
Baby please don't cry, you got to keep your head up
Even when the road is hard, never give up
Baby don't cry, you got to keep your head up
Even when the road is hard, never give up
Baby don't cry, I hope you got your head up
Even when the road is hard, never give up {never give up}
Baby don't cry, I hope you got your head up {never give up}
Even when the road is hard, never give up
Baby don't cry

[Edi Amin]
Uhh
Forget him girl (forget him girl) he ain't gon' never change
I ain't no hater but that nigga lost in the game
After the bright lights and big thangs
he probably could loev you, but he in love with the struggle
Everyday, his mind on gettin mo' (gettin mo')
and never your feelings, he's chasin millions fo' sho'
Uh oh (uh oh), now you bout to have his baby? (dayamn)
Another wild-ass nigga that's gon' drive you crazy
You got too much, mo', livin to do - I'm spittin this to you,
cause you deserve more than what he givin to you (that's right)
Beautiful, black, precious, and complicated
A new millennium dime piece, so fine she
got em all stuck standin still when she come through
Baby take a little mo' time, love'll find you
And show us the sky's blue somebody other than me
gon' give you everything you need, feel me?
{Don't cry-ahhhhh..}

[2Pac + H.E.A.T.]
Baby don't cry, you got to keep your head up
Even when the road is hard, never give up {you'll be alright}
Baby don't cry, you got to keep your head up
Even when the road is hard, never give up {you'll be alright}
Baby don't cry, I hope you got your head up
Even when the road is hard, never give up {keep your head up}
Baby don't cry, I hope you got your head up {never give up}
Even when the road is hard, never give up {no no.. ohhhh}
Baby don't cry

[Young Noble]
I'm tryin to do all that I can, from jump
Now you losin, you was choosin the wrong man
Dealt the wrong hand, you was young and beautiful
Lost and turned out, what you let that nigga do to you? (Damn)
I knew her since elementary, she blew a kiss to me
Wrote me a note in crayon, wantin to get with me
We was kids, now she got three kids
They see their father e'ryday, and they don't know who he is
Seen him last night, homey roll a E-class
Mad cheese in the stash, still a deadbeat dad
I bring her, Pampers and food, just to stop through
But those, ain't my seeds, nuttin really I could do (nah)
I feel pity for you, you ain't even his wife
Seventeen with three kids, locked down for life
Shoulda chose me, she bout to O.D. from the pressure
Hell nah I won't let her {BABY DON'T CRY}

[2Pac + H.E.A.T.]
Baby don't cry, you got to keep your head up
Even when the road is hard, never give up {you'll be alright}
Baby don't cry, you got to keep your head up
Even when the road is hard, never give up {baby don't cry}
Baby don't cry, I hope you got your head up
Even when the road is hard, never give up {baby baby baby}
Baby don't cry, I hope you got your head up {no..}
Even when the road is hard, never give up {no-ohhhh}
Baby don't cry, I gotta keep your head up
Even when the road is hard, never give up
Baby don't cry, you got to keep your head up
Even when the road is hard, never give up {ooooh baby}
Baby don't cry, I hope you got your head up
Even when the road is hard, never give up
Baby don't cry, I hope you got your head up {keep your head up}
{keep your head up, never give up}
Even when the road is hard, never give up, baby don't cry

[Young Noble]
Uhh, uhh, yeah, don't give up {you'll be alright}
Don't cry, don't cry, don't cry

[2Pac + H.E.A.T.]
Baby don't cry, I hope you got your head up
Even when the road is hard, never give up
Baby don't cry, I hope you got your head up
Even when the road is hard, never give up, baby don't cry

[Edi Amin]
For all the ladies {Soulshock, Karlin}
Baby don't cry
Got to keep your head up {keep your head up}

Vertaling

[2Pac]
Ik voel je {} uhh .. (Baby niet)
maar je kunt niet, je kunt niet opgeven
{He .. 2pac wat?}

[2Pac + HEAT]
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog {Outlawz}
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {Keep ya head up}

[2Pac]
Nu hier is een verhaal bout een vrouw met dromen
Dus beeld perfect op dertien, een ebbenhouten koningin
Onder de oppervlakte het was meer dan alleen een scheve glimlach
Niemand wist over haar geheimdus het duurde een tijdje
Ik kon zien een traan vallen vertragen haar zwarte wang
Sheddin stille tranen in de achterbank, dus toen ze me vroeg,
'Wat zou je doen als jij het was? "
Kan zo'n vreselijke pijn om te leven door niet te beantwoorden
Ik heb geprobeerd om de handel plaatsen in de tragedie
Ik kon niet voorstellen drie gek Niggaz grabbin me
Voor slechts een moment dat ik werd opgesloten in de pijn, Heer kom en neem me
Vier Niggaz geschonden, zij achtervolgd en ze hebben me verkracht
Ook al was het niet, ik kon het verdriet voelen
Denken met je hersenengeblazen dat zou de pijn te gaan
Nee! Je moet een manier vinden om te overleven
want ze winnen wanneer je ziel sterft

[2Pac + HEAT]
Baby Please huil niet, je moet je hoofd omhoog te houden
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven
Baby niet huilen, je moet je hoofd omhoog te houden
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {nooit opgeven}
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog {nooit opgeven}
Zelfs wanneer de weg is hard,nooit opgeven
Baby niet huilen

[Edi Amin]
Uhh
Vergeet hem meisje (vergeet hem meisje) hij is niet gon 'nooit veranderen
Ik ben geen hater, maar dat nigga verloren in het spel
Na de felle lichten en grote thangs
Hij kan waarschijnlijk je Loev, maar hij verliefd op de strijd
Elke dag, zijn geest op gettin mo '(gettin mo')
en nooit je gevoelens, hij is chasin miljoenen voor 'sho'
Uh oh (uh oh), nu je bout om zijn baby te hebben? (Dayamn)
Een ander wild-ass nigga dat gon 'je gek
Je hebt te veel, mo ', livin te doen -Ik doe dit spittin aan u,
ertoe leiden dat u meer dan wat hij givin om je verdient (dat is rechts)
Mooi, zwart, kostbare en gecompliceerde
Een nieuw millennium dubbeltje stuk, zo fijn ze
heb em al vast standin nog toen ze doorkomen
Kindje een beetje mo 'tijd, love'll u
En toon ons de hemel is blauw iemand anders dan mij
gon 'geven u alles wat u nodig heeft, feel me?
{Niet huilen-ahhhhh ..}

[2Pac + HEAT]
Baby niet huilen, je moet je hoofd omhoog te houden
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven{Zult alright}
Baby niet huilen, je moet je hoofd omhoog te houden
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {zult alright}
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, geef nooit op {houd je hoofd omhoog}
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog {nooit opgeven}
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {nee nee .. ohhhh}
Baby niet huilen

[Young Noble]
Ik probeer alles wat ik kan doen, van jump
Nu je Losin, werd u Choosin de verkeerde man
Behandelde de verkeerde kant, je wasjong en mooi
Verloren en bleek, wat je laat dat nigga doen voor u? (Verdomme)
Ik kende haar sinds de lagere, ze blies een kus naar mij
Schreef me een briefje in krijt, wantin te krijgen met mij
We kinderen, nu kregen ze drie kinderen
Ze zien hun vader e'ryday, en ze weten niet wie hij is
Zag hem gisteravond, huiselijke roll een E-klasse
Mad kaas in de stash, nog steeds een Deadbeat vader
Ik breng haar, Pampers en voedsel, alleen maar te stoppen door middel van
Maar die is niet mijn zaden, Nuttin echt kon ik doen (nah)
Ik heb medelijden met je,is niet eens zijn vrouw
Zeventien met drie kinderen, vergrendeld voor het leven
Shoulda koos mij, ze bout om OD van de druk
Hell nah ik zal haar niet laten {BABY SCHREEUW NIET}

[2Pac + HEAT]
Baby niet huilen, je moet je hoofd omhoog te houden
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {zult alright}
Baby niet huilen, je moet je hoofd omhoog te houden
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {baby niet huilen}
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {Baby Baby Baby}
Babyhuil niet, ik hoop dat je je hoofd omhoog {nee ..}
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {no-ohhhh}
Baby niet huilen, ik moet houd je hoofd omhoog
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven
Baby niet huilen, je moet je hoofd omhoog te houden
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven {ooooh kindje}
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog {houd je hoofd omhoog}
{Houd je hoofd omhoog, nooit opgeven}
Zelfs wanneer de weg is hard, nooitopgeven, baby niet huilen

[Young Noble]
Uhh, uhh, ja, geef niet op {zult alright}
Niet huilen, niet huilen, niet huilen

[2Pac + HEAT]
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven
Baby niet huilen, ik hoop dat je je hoofd omhoog
Zelfs wanneer de weg moeilijk is, nooit opgeven, baby niet huilen

[Edi Amin]
Voor alle dames {Soulshock, Karlin}
Baby niet huilen
Hebt om je hoofd omhoog te houden {houd je hoofd omhoog}