Artiest 2pac

Songtitle Words Of Wisdom

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Killing us one by one
In one way or another
American will find a way to eliminate the problem
One by one
The problem is
the troubles in the black youth of the ghettos
And one by one
we are being wiped off the face of this earth
At an extremly alarming rate
And even more alarming is the fact
that we are not fighting back
Brothers, sistas, niggas
When I say niggas it is not the nigga we are grown to fear
It is not the nigga we say as if it has no meaning
But to me
It means Never Ignorant Getting Goals Acomplishes, nigga
Niggas what are we going to do
Walk blind into a line or fight
Fight and die if we must like niggas

This is for the masses the lower classes
The ones you left out, jobs were givin', better livin'
But we were kept out
Made to feel inferior, but we're the superior
Break the chains in out brains that made us fear yah
Pledge a legiance to a flag that neglects us
Honour a man that who refuses to respect us
Emmancipation, proclamation, Please!
Nigga just said that to save the nation
These are lies that we all accepted
Say no to drugs but the governments' keep it
Running through our community, killing the unity
The war on drugs is a war on you and me
And yet they say this is the Home of The Free
But if you ask me its all about hyprocracy
The constitution, Yo, it don't apply to me
Lady Liberty still the bitch lied to me
Steady strong nobody's gonna like what I pumpin'
But its wrong to keeping someone from learning something
So get up, its time to start nation building
I'm fed up, we gotta start teaching childern
That they can be all that they wanna to be
There's much more to life than just poverty

This is defaintly ahhh words of wisdom
AMERIKA, AMERIKA, AMERIKKKA
I charge you with the crime of rape, murder, and assault
For suppressing and punishing my people
I charge you with robery for robbing me of my history
I charge you with false imprisonment for keeping me
Trapped in the projects
And the jury finds you guilty on all accounts
And you are to serve the consequences of your evil schemes
Prosecutor do you have any more evidience

Words of Wisdom
They shine upon the strength of an nation
Conquer the enemy on with education
Protect thy self, reach with what you wanna do
Know thy self, teach what we been through
On with the knowledge of the place, then
No one will ever oppress this race again
No Malcolm X in my history text
Why is that?
Cause he tried to educate and liberate all blacks
Why is Martin Luther King in my book each week?
He told blacks, if they get smacked, turn the other cheek
I don't get it, so many questions went through my mind
I get sweated, They act as if asking questions is a crime
But forget it, one day I'm gonna prove them wrong
Now every brother had to smother on the welfare line
The american dream, though it seems it attainable
They're pulling your sleave, don't believe
Cause it will strangle yah
Pulling the life of your brain, I can't explain
Beg as you can obtain from which you came
Swear that your mother is living in equality
Forgeting your brother that's living her apology
Thought they had us beat when they took our kids
But the battle ain't over till the black man sings
Words of Wisdom
But the battle ain't over till the black man sings
Words of Wisdom

NIGHTMARE thats what I am
America's nightmare
I am what you made me
The hate and evil that you gave me
I shine of a reminder of what you have done to my people
for Four hundred plus years
You should be scared
You should be running
You should be trying to silence me
ha ha
But you can not escape fate
Well it is my turn to come
Just as you rose you shall fall
By my hands
Amerika, You reap what you sow
2pacalypse America's Nightmare
Ice Cube and Da Lench Mob America's Nightmare
Above the Law America's Nightmare
Paris America's Nightmare
Public Enemy America's Nightmare
Krs-One America's Nightmare
Mutulu Shakur America's Nightmare
Geronimo Pratt America's Nightmare
Assada Shakur America's Nightmare

Vertaling

Killing ons een voor een
In een of andere manier
American zal een manier vinden om het probleem te verhelpen
Een voor een
Het probleem is
de problemen in de zwarte getto's jeugd van de
En een voor een
we worden weggevaagd het gezicht van deze aarde
Bij een extreem alarmerend tempo
En nog meer verontrustend is het feit
dat we niet terug te vechten
Broers, sistas, niggas
Toen ik niggas zeggen dat het niet de nigga we uitgegroeid tot angst
Het is niet de nigga we zeggen alsof het heeft geen zin
Maar voor mij
Het betekent nooit Ignorant Getting Goals Acomplishes, nigga
Niggas wat gaan we doen
Lopen blind in een lijn of vechten
Vechten en te sterven als we moeten eruit niggas

Dit is voor de massa van de lagere klassen
Degene die je weggelaten, banen werden givin ', beter livin'
Maar we bleven uit
Gemaakt om zich minderwaardig voelen, maar we zijn de superieure
Breek de ketens in op de hersenen die ons angst yah
Belofte van een legiance om een vlag die ons verwaarloost
Eer een man die die weigert te respecteren ons
Emmancipation, proclamatie, aub!
Nigga zei net dat op te slaande natie
Dit zijn leugens die we allemaal aanvaard
Zeg nee tegen drugs, maar de regeringen houden
Loopt door onze gemeenschap, het doden van de eenheid
De oorlog tegen drugs is een oorlog op u en mij
En toch zijn ze zeggen dat dit het huis van de Vrije
Maar als je het mij vraagt zijn allen over hyprocracy
De grondwet, Yo, doe het niet op mij van toepassing
Lady Liberty nog steeds de teef tegen me gelogen
Gestage sterke niemand leuk vinden wat ik pumpin '
Maar de verkeerde te houden iemand van iets leren
Dus opstaan, is het tijd om nation building te starten
Ik ben het zat, we moeten beginnen met het onderwijzen childern
Dat zij kunnen worden alles wat zij willen worden
Er is veel meer in het leven dan alleen armoede

Dit is defaintly ahhh woorden van wijsheid
Amerika, Amerika, Amerikkka
Ik bezweer u met het misdrijf van verkrachting, moord en mishandeling
Voor het onderdrukken en bestraffen van mijn volk
Ik bezweer u met robery voor het beroven van mij van mijn geschiedenis
Ik bezweer u met valse gevangenisstraf voor het houden van mij
Gevangen in de projecten
En de jury vindt u schuldig op alle rekeningen
En je bent te dienende gevolgen van je kwaadaardige plannen
Officier van justitie heb je meer evidience

Woorden van Wijsheid
Ze schijnen op de kracht van een natie
Verover de vijand op met het onderwijs
Bescherm uw zelf, te bereiken met wat je wilt doen
Ken uw zelf, leren wat we meegemaakt
Op met de kennis van de plaats, dan
Niemand zal ooit weer onderdrukken deze race
Geen Malcolm X in mijn geschiedenis tekst
Waarom is dat?
Want hij probeerde op te voeden en te bevrijden alle zwarten
Waarom is Martin Luther King in mijn boek per week?
Hij vertelde zwarten, als ze smakte, de andere wang toekeren
Ik snap het niet, zo veel vragen gingen door mijn hoofd
Ik krijg zweette, Ze doen alsof het stellen van vragen is een misdaad
Maar vergeet het maar, een dag ga ik bewijzen dat ze verkeerd
Nu elke broer had te smoren op het welzijn lijn
De American Dream, maar het lijkt het haalbaar
Ze trekken je mouw, niet geloven
Want het zal wurgen yah
Trekken aan de levensduur van uw hersenen, ik niet kan uitleggen
Beg als je kunt krijgen waar u vandaan kwam
Zweren dat je moeder iswonen in de gelijkheid
Te vergeten je broer dat leeft haar excuses
Dacht dat ze had ons net toen ze onze kinderen heeft
Maar de strijd is niet voorbij totdat de zwarte man zingt
Woorden van Wijsheid
Maar de strijd is niet voorbij totdat de zwarte man zingt
Woorden van Wijsheid

NIGHTMARE thats wat ik ben
Amerika's nachtmerrie
Ik ben wat je van me gemaakt
De haat en het kwaad dat je me gaf
Ik glans van een herinnering aan wat je hebt gedaan om mijn volk te
voor vierhonderd jaar plus
U moet bang zijn
U moet worden uitgevoerd
Je moet proberen om de stilte mij
ha ha
Maar je kunt niet ontsnappen aan het lot
Nou is het mijn beurt komen om
Net zoals je rose je vallen
Door mijn handen
Amerika, Je oogst wat je zaait
2pacalypse Amerika's Nightmare
Ice Cube en Da Lench Mob Amerika's Nightmare
Boven de wet Amerika's Nightmare
Paris Amerika's Nightmare
Public Enemy Amerika's Nightmare
KRS-One America's Nightmare
Mutulu Shakur Amerika's Nightmare
Geronimo Pratt Amerika's Nightmare
Assada Shakur Amerika's Nightmare