Artiest 3 Doors Down

Songtitle Fathers Son

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

In the glare of a neon sign...
...she laid her body down.
The damned walked in beside her...
...and he laid his money down.

He said: "Don't try to scream, now.
...but I want this one to hurt.
And tonight, my pretty one...
I'm gonna get my money's worth."

She said they never listen...
She said they'd never understand.
That I don't this for pleasure...
I just do it cause I can.

I swear I didn't want to and I swear I didn't know...
...that things like this could happen...
...to a 17-year old.

And I've bundled up all these fears inside.
And I've bottled up all of this pain.
And no one or nothing can take this away.
But I won't let it happen again.
Never again...

In the haze of a smoky room.
He chokes that bottle down.
It's been a month since he saw her face...
...underneath the blood stained gown.

He thinks about that little girl...
...and the one he has at home.
And wonders: What if that was my little girl...
...walkin down that road alone?

And I've bundled up all these fears inside.
And I've bottled up all of this pain.
And no one or nothing can take this away.
But I won't let it happen again.
Never again...
Never again...

Maybe I'm just crazy or the devil got inside.
But either way my soul is gone...
...and I'll end this all tonight.
The one hand throws the whiskey...
...and the other throws the gun.
As he cries out to the heavens:
"I am not my father's son!"

And I've bundled up all these fears inside.
And I've bottled up all of this pain.
And no one or nothing can take this away.
But I won't let it happen again.
Never again...
Never again...

Vertaling

In de schittering van een neon teken ...
... Legde ze haar lichaam naar beneden.
De verdoemden liep naast haar ...
... En hij legde zijn geld neer.

Hij zei: "Probeer niet om nu schreeuwen,.
... Maar ik wil deze pijn te doen.
En vanavond, mijn mooie een ...
Ik ga mijn geld te krijgen. "

Ze zei dat ze nooit luisteren ...
Ze zei dat ze nooit begrijpen.
Dat ik dit niet voor hun plezier ...
Ik doe het gewoon omdat ik kan.

Ik zweer dat ik niet wilde, en ik zweer dat ik niet wist ...
... Dat dit soort dingen kunnen gebeuren ...
... Om een ??17-jarige.

En ik heb gebundeld al deze angsten binnen.
En ik heb opgekropte dit alles pijn.
En niemand of niets kan meenemen dit.
Maar ik zal niet opnieuw laten gebeuren.
Nooit meer ...

In de nevel van een rokerige ruimte.
Hij chokes die fles naar beneden.
Het is al een maand geleden dat hij zag haar gezicht ...
... Onder het bloed bevlekt gewaad.

Hij denkt over dat kleine meisje ...
... En de een heeft hij thuis.
En vraagt ??zich af: Wat gebeurt er als dat was mijn kleine meisje ...
... Walkin bepaald dat de weg alleen?

En ik heb gebundeld al dezeangsten binnen.
En ik heb opgekropte dit alles pijn.
En niemand of niets kan meenemen dit.
Maar ik zal niet opnieuw laten gebeuren.
Nooit meer ...
Nooit meer ...

Misschien ben ik gewoon gek of de duivel kreeg binnen.
Maar hoe dan ook mijn ziel is weg ...
... En ik zal eind dit allemaal vanavond.
De ene kant werpt de whisky ...
... En de ander gooit het pistool.
Terwijl hij schreeuwt naar de hemel:
"Ik ben niet van mijn vader zoon!"

En ik heb gebundeld al deze angsten binnen.
En ik heb opgekropte dit alles pijn.
En niemand of niets kan meenemen dit.
Maar ik zal niet opnieuw laten gebeuren.
Nooit meer ...
Nooit meer ...