Artiest 30 Seconds To Mars

Songtitle Huricane

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

No matter how many times that you told me 
 you wanted to leave
 No matter how many breaths that you took
 you still couldn't breathe
 No matter how many nights that you lie wide awake 
 to the sound of the pulsing rain
 Where did you go?
 Where did you go?
 Where did you go?

 As days go by
 the night's on fire

 Tell me would you kill
 to save a life
 Tell me would you kill
 to prove your right
 Crash, crash,
 Burn, let it al burn
 This hurricane chasing us all underground

 No matter how many deaths that I die 
 I will never forget
 No matter how many lies that I live
 I will never regret
 There is a fire inside that is hiding a riot
 about to explode in flames
 Where is your god?
 Where is your god?
 Where is your god?

 Do you really want?
 Do you really want me?
 Do you really want me dead or alive 
 to torture for my sins?

 Do you really want?
 Do you really want me?
 Do you really want me dead or alive 
 to live a lie?

 Tell me would you kill
 to save a life
 Tell me would you kill
 to prove your right
 Crash, crash,
 Burn, let it all burn
 this hurricane chasing us all underground

 The promises we make were not of love
 (never play the game with me)
 The prays we prayed were like a drug
 (never go to hit me here)
 The secrets that we sold were never known
 (never sing a song we sing)
 The love we had
 The love we had
 We had to let it go
 (never get it and again, 
 never get it and again)

 Tell me would you kill
 to save a life
 Tell me would you kill
 to prove your right
 Crash, crash
 Burn, let it all burn
 This hurricane chasing us all underground

 This hurricane
 This hurricane
 This hurricane

 Do you really want?
 Do you really want me?
 Do you really want me dead or alive
 to torture for my sins?

 Do you really want?
 Do you really want me?
 Do you really want me dead or alive
 to live a lie?

Vertaling

Het maakt niet uit hoeveel keer dat je me vertelde
je wilde vertrekken
Ongeacht hoeveel ademhalingen die je nam
je kon nog steeds geen adem
Het maakt niet uit hoeveel nachten dat je liegt klaarwakker
om het geluid van de pulserende regen
Waar ging je heen?
Waar ging je heen?
Waar ging je heen?

Als de dagen gaan door
de nacht in brand

Zeg me zou je vermoorden
om een ​​leven te redden
Zeg me zou je vermoorden
om je gelijk te geven
Crash, crash,
Branden, laat het al branden
Deze orkaan achter ons aan alle ondergrondse

Maakt niet uithoeveel doden dat ik sterf
Ik zal nooit vergeten
Ongeacht hoeveel ligt dat ik leef
Ik zal nooit spijt
Er is een brand in dat is verborgen een rel
over te exploderen in vlammen
Waar is uw God?
Waar is uw God?
Waar is uw God?

Wil je echt wilt?
Vind je me echt wilt?
Wil je echt dat ik dood of levend
te martelen voor mijn zonden?

Wil je echt wilt?
Vind je me echt wilt?
Wil je echt dat ik dood of levend
om een ​​leugen te leven?

Zeg me zou je vermoorden
naar een veiligeleven
Zeg me zou je vermoorden
om je gelijk te geven
Crash, crash,
Branden, laat het allemaal verbranden
Deze orkaan achter ons aan alle ondergrondse

De beloftes die we maken waren niet van de liefde
(Nog nooit het spel spelen met mij)
Het bidt we baden waren als een drug
(Nooit naar me hier geraakt)
De geheimen die we verkocht werden nooit bekend
(Nog nooit een liedje zingen wij zingen)
De liefde die we hadden
De liefde die we hadden
We moesten laten gaan
(Nooit krijgen en weer,
nooit krijgen en weer)

Zeg me zou je vermoorden
om een ​​leven te redden
Zeg me zou je vermoorden
om je gelijk te geven
Crash, crash
Branden, laat het allemaal verbranden
Deze orkaan achter ons aan alle ondergrondse

Deze orkaan
Deze orkaan
Deze orkaan

Wil je echt wilt?
Vind je me echt wilt?
Wil je echt dat ik dood of levend
te martelen voor mijn zonden?

Wil je echt wilt?
Vind je me echt wilt?
Wil je echt dat ik dood of levend
om een ​​leugen te leven?