Artiest 5 Sos

Songtitle Permanent Vacation

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Michael:
You say that I'm too complicated
hung up and miseducated
well I say nine-to-five is overrated
and we all fall down

I can't sleep 'cause my mind keeps racing
my chest hurts 'cause my heart keeps breaking
I'm so numb and I can't stop shaking
and we all fall down

All:
Frustration, desperation,
you say you need some kind of medication,
situation, no motivation,
desperation, permanent vacation

Hey, I'm doing fine
and I know I'm out of line
so lets sing this one more time
it goes
destination, permanent vacation

Michael:
NA NA NA NA NA NA NA

Calum/Michael:
Voices coming through the speakers
and they can't make me a believer
I know I'm an under-achiever
and we're all so proud

Watch out
I think we're going under
'cause right now I'm just another number
get out, the system's overcrowded
and we're all so proud

All:
Frustration, desperation,
you say you need some kind of medication,
situation, no motivation,
desperation, permanent vacation

Hey, I'm doing fine
and I know I'm out of line
so lets sing this one more time
it goes
destination, permanent vacation

Hey, I'm doing fine
and I know I'm out of line
so lets sing this one more time
it goes
destination, permanent vacation

NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA

Michael:
Congratulations, your imitations
are taking over the radio stations
corporations, calculations,
we're the voices of the new generation

All:
Congratulations, your imitations
are taking over the radio stations
corporations, calculations,
we're the voices of the new generation

Hey, I'm doing fine
and I know I'm out of line
so lets sing this one more time
it goes
destination, permanent vacation

Hey, I'm doing fine
and I know I'm out of line
so lets sing this one more time
it goes
destination, permanent vacation

NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA

Luke:
Destination, 
permanent vacation

Vertaling

Michael:
U zegt dat ik te ingewikkeld
opgehangen en miseducated
goed ik zeggen negen-tot-vijf is overschat
en wij allen vallen

Ik kan niet slapen want mijn geest blijft racen
mijn borst doet pijn want mijn hart houdt breken
Ik ben zo gevoelloos en ik kan niet stoppen schudden
en wij allen vallen

Alle:
Frustratie, wanhoop,
je zegt dat je een soort van medicatie nodig,
situatie, geen motivatie,
wanhoop, permanente vakantie

Hey, ik doe goed
en ik weet dat ik uit de lijn
dus laten we zingen dit nog een keer
hijgaat
bestemming, permanente vakantie

Michael:
NA NA NA NA NA NA NA

Calum / Michael:
Voices die via de luidsprekers
en ze kunnen me niet een gelovige
Ik weet dat ik een onder-uitvoerder
en we zijn allemaal zo trots

Kijk uit
Ik denk dat we onder gaan
Want nu ben ik gewoon een ander nummer
eruit te komen, het systeem van de overvolle
en we zijn allemaal zo trots

Alle:
Frustratie, wanhoop,
je zegt dat je een soort van medicatie nodig,
situatie, geen motivatie,
wanhoop, permanente vakantie

Hey, ik doefijn
en ik weet dat ik uit de lijn
dus laten we zingen dit nog een keer
gaat
bestemming, permanente vakantie

Hey, ik doe goed
en ik weet dat ik uit de lijn
dus laten we zingen dit nog een keer
gaat
bestemming, permanente vakantie

NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA

Michael:
Gefeliciteerd, je imitaties
over de radiostations nemen
corporaties, berekeningen,
wij zijn de stemmen van de nieuwe generatie

Alle:
Gefeliciteerd, je imitaties
over de radio nemenstations
corporaties, berekeningen,
wij zijn de stemmen van de nieuwe generatie

Hey, ik doe goed
en ik weet dat ik uit de lijn
dus laten we zingen dit nog een keer
gaat
bestemming, permanente vakantie

Hey, ik doe goed
en ik weet dat ik uit de lijn
dus laten we zingen dit nog een keer
gaat
bestemming, permanente vakantie

NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA

Luke:
Bestemming,
Permanent Vacation