Artiest A Day To Remember

Songtitle I'm Made Of Wax Larry, What Are You Made Of?

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone.
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand.
Don't you let me down!

So run like hell,
Sleep with one eye open,
You can forgive or forget,
You will tell everyone the damage done,
Too bad you can't stop me.
You can't stop me now!

I'll be there just to watch you fall,
So don't push me. I got nothing to lose.

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone.
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand.
Don't you let me down!

There I go again,
I made it so damn hard to come back from the mess that you're in.
I need you to know, told you so.
Your a snake, and I'm cautious,
Just use your head.

I'll be there just to watch you fall,
So don't push me. I got nothing to lose.

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone.
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand.
Don't you let me down!

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone.
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand.
Don't you let me down!

Come on!

*Ahem*

Everybody's out to get me.
Any moment could be my last.
This is me, you can take it or leave.
Right or wrong, I will stand on my own two feet.
Just breathe.
Just breathe.

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone.
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand.
Don't you let me down!

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone.
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand.
Don't you let me down!

Oh!

Vertaling

Niet knipperen, zullen ze niet eens missen je helemaal niet,
En denk niet dat ik altijd zal worden gegaan.
Je weet dat ik heb je als een marionet in de palm van mijn hand.
Je me niet in de steek laten!

Dus ren als de hel,
Slaap met een oog open,
U kunt vergeven of vergeten,
Je zal iedereen vertellen de schade,
Jammer dat je kunt me niet tegenhouden.
Je kunt nu niet stoppen me!

Ik kom er gewoon naar te kijken je valt,
Dus vraag me niet duwen. Ik heb niets te verliezen.

Niet knipperen, zullen ze niet eens missen je helemaal niet,
En denk niet dat ik altijd zal zijngegaan.
Je weet dat ik heb je als een marionet in de palm van mijn hand.
Je me niet in de steek laten!

Daar ga ik weer,
Ik maakte het zo verdomd moeilijk om terug te komen van de rotzooi die je bent binnen
Ik heb je nodig om te weten, zei het je toch.
Je een slang, en ik ben voorzichtig,
Gebruik gewoon je hoofd.

Ik kom er gewoon naar te kijken je valt,
Dus vraag me niet duwen. Ik heb niets te verliezen.

Niet knipperen, zullen ze niet eens missen je helemaal niet,
En denk niet dat ik altijd zal worden gegaan.
Je weet dat ik heb je als een marionet in de palm van mijn hand.
Nietje me in de steek gelaten!

Niet knipperen, zullen ze niet eens missen je helemaal niet,
En denk niet dat ik altijd zal worden gegaan.
Je weet dat ik heb je als een marionet in de palm van mijn hand.
Je me niet in de steek laten!

Kom op!

* Ahem *

Iedereen is uit om me te krijgen.
Elk moment kon mijn laatste zijn.
Dit ben ik, je kunt het nemen of te laten.
Goed of fout, zal ik op mijn eigen benen staan.
Gewoon ademen.
Gewoon ademen.

Niet knipperen, zullen ze niet eens missen je helemaal niet,
En denk niet dat ik altijd zal worden gegaan.
Weet je ik heb jeals een marionet in de palm van mijn hand.
Je me niet in de steek laten!

Niet knipperen, zullen ze niet eens missen je helemaal niet,
En denk niet dat ik altijd zal worden gegaan.
Je weet dat ik heb je als een marionet in de palm van mijn hand.
Je me niet in de steek laten!

Oh!