Artiest Adam Levine

Songtitle Yolo

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

YOLO, you only live once.
 The battle cry of a generation.
 This life is a precious gift.
 So don't get too crazy,
 It's not worth the risk.

[Hook: Adam Levine]
You know that we are still young.
 So don't be dumb.
 Don't trust anyone,
 Cause you only live once.

Verse 1: Kiv, Jorm, & Andy
Ugh, you only live once,
 That's the motto.
So take a chill pill,
Ease off the throttle.

Never go to loud clubs
 Cause it's bad for your ears.
 Your friends will all be sorry
 When they can't hear.

And stay the hell away from drugs
 Cause they're not legal.
Then bury all your money in the backyard
 Like a beagle.

Cause you should never trust a bank
They've been known to fail.
And never travel by car, a bus,
 Boat or by rail.

And don't travel by plane.
And don't travel at all.
Built a bomb shelter basement
 With titanium walls.

And wear titanium suits
In case pianos fall on you
And never go in saunas
Cause they're crawlin' with piranhas.

And never take the stairs
 Cause they're often unsafe.
 You only live once,
Don't let it go to waste.

 [Hook: Adam Levine]

 [Verse 2: Jorm, Kiv, & Andy]
Yeah, and here's another piece of advice:
 Stay away from kids
 Cause their hair is filled with mad lice.

There's no such thing
 As too much Purell.
This a cautionary tale,
 Word to George Orwell.

So don't 1980 force
 Any plugs into sockets.
Always wear a chastity belt
 And triple lock it.

Then hire a taster
 Make him check your food for poison.
And if you think your mailman is a spy
 Then destroy him.

No blankets or pajamas
They can choke you in your sleep.
Two words about furniture:
 Killing machines.

Board your windows up,
The sun is bad for your health.
And always wear a straight jacket
 So you're safe from yourself.

[Verse 3: Kendrick Lamar]
Take no chances, stop freelancin'
Invest in your future, don't dilute your finances
401K, make sure it's low risk
Then get some real estate
 4.2%, Thirty year mortgage,
That's important, that's a great deal
And if you can't afford it, don't forge it on your last bill
Renting is for suckers right now, a dependable savings
 And you'll retire with money in your account.
Beast.

 [Bridge: All]
 YOLO, say no no.
Isolate yourself
 And just roll solo
 Be care-folo
You oughta look out
 Also stands for YOLO.
You know that we are still young.
Burn the prints off your thumbs.
Then pull out all your teeth,
 So you can't bite your tongue.
Only on this earth for a short time, time
So don't go outside, cause you don't want to die, die

Vertaling

YOLO, je leeft maar een keer.
De strijdkreet van een generatie.
Dit leven is een kostbaar geschenk.
Dus niet al te gek,
Het is het risico niet waard.

[Hook: Adam Levine]
U weet dat we nog jong.
Dus wees niet dom.
Vertrouw niemand,
Want je leeft maar een keer.

Vers 1: Kiv, Jorm, & Andy
Ugh, je leeft maar een keer,
Dat is het motto.
Dus neem een ​​chill pil,
Gemak van het gas af.

Ga nooit naar luide clubs
Want het is slecht voor je oren.
Je vrienden zullen allemaal spijt van krijgen
Als ze dat niet kunnenhoren.

En blijf in godsnaam uit de buurt van drugs
Veroorzaken ze niet legaal.
Dan begraaf al je geld in de achtertuin
Als een beagle.

Want je moet nooit vertrouwen hebben in een bank
Ze zijn bekend om te mislukken.
En nooit reizen met de auto, een bus,
Boot of per spoor.

En niet met het vliegtuig.
En reizen niet helemaal.
Bouwde een schuilkelder kelder
Met titanium wanden.

En draag titanium pakken
Bij piano's op je vallen
En nooit in sauna's
Veroorzaken ze crawlin met piranha's.

En nooit de trap
Want ze zijn vaak onveilig.
Je leeft maar een keer,
Laat het niet verloren gaan.

[Hook: Adam Levine]

[Verse 2: Jorm, Kiv, & Andy]
Ja, en hier is nog een advies:
Blijf uit de buurt van kinderen
Oorzaak hun haar is gevuld met gekke luizen.

Er is niet zoiets
Als te veel Purell.
Dit een waarschuwend verhaal,
Woord aan George Orwell.

Dus doe niet 1980 van kracht
Elke stekkers in stopcontacten.
Draag altijd een kuisheidsgordel
En triple slot.

Huren dan een voorproefje
Maak hem uw voedsel te controleren op gif.
En als jedenk je postbode is een spion
Dan vernietig hem.

Geen dekens of pyjama
Ze kunnen je stikken in je slaap.
Twee woorden over meubelen:
Moordmachines.

Boord van uw ramen omhoog,
De zon is slecht voor je gezondheid.
En draag altijd een dwangbuis
Dus je bent veilig voor jezelf.

[Verse 3: Kendrick Lamar]
Neem geen risico, stop freelancin '
Investeer in je toekomst, niet verdunnen uw financiën
401K, zorg ervoor dat het een laag risico
Dan nog wat vastgoed
4.2%, Dertig jaar hypotheek,
Dat is belangrijk, dat isheel wat
En als je niet kunt veroorloven, niet te smeden op uw laatste factuur
Huren is voor sukkels nu, een betrouwbare besparingen
En je zult met geld terugtrekken in je account.
Beest.

[Bridge: All]
YOLO, geen nee zeggen.
Isoleer jezelf
En gewoon rollen solo
Be care-folo
Je moest uitkijken
Staat ook voor YOLO.
U weet dat we nog jong.
Verbrandt de afdrukken van je duimen.
Trek vervolgens al uw tanden,
Dus je kunt niet je tong bijten.
Alleen op deze aarde voor een korte tijd, tijd
Dus ga nietbuiten, want je wil niet sterven, sterven