Artiest B.i.g Notourious

Songtitle Juicy

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

(Fuck all you hoes) Get a grip motherfucker.

Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me 
I'd never amount to nothin', to all the people that lived above the 
buildings that I was hustlin' in front of that called the police on 
me when I was just tryin' to make some money to feed my daughters, 
and all the niggaz in the struggle, you know what I'm sayin'?

Uh-ha, it's all good baby bay-bee, uh

[Verse One:] 

It was all a dream 
I used to read Word Up magazine 
Salt'n'Pepa and Heavy D up in the limousine 
Hangin' pictures on my wall 
Every Saturday Rap Attack, Mr. Magic, Marley Marl 
I let my tape rock 'til my tape popped 
Smokin' weed and bamboo, sippin' on private stock 
Way back, when I had the red and black lumberjack 
With the hat to match 
Remember Rappin' Duke, duh-ha, duh-ha 
You never thought that hip hop would take it this far 
Now I'm in the limelight 'cause I rhyme tight 
Time to get paid, blow up like the World Trade 
Born sinner, the opposite of a winner 
Remember when I used to eat sardines for dinner 
Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri 
Funkmaster Flex, Lovebug Starsky 
I'm blowin' up like you thought I would 
Call the crib, same number same hood 
It's all good 

Uh, and if you don't know, now you know, nigga, uh

[Chorus:] 

You know very well who you are 
Don't let em hold you down, reach for the stars 
You had a go, but not that many 
'cause you're the only one I'll give you good and plenty

[Verse Two:] 

I made the change from a common thief 
To up close and personal with Robin Leach 
And I'm far from cheap, I smoke skunk with my peeps all day 
Spread love, it's the Brooklyn way 
The Moet and Alize keep me pissy 
Girls used to diss me 
Now they write letters 'cause they miss me 
I never thought it could happen, this rappin' stuff 
I was too used to packin' gats and stuff 
Now honies play me close like butter played toast 
From the Mississippi down to the east coast 
Condos in Queens, indo for weeks 
Sold out seats to hear Biggie Smalls speak 
Livin' life without fear 
Puttin' 5 karats in my baby girl's ears 
Lunches, brunches, interviews by the pool 
Considered a fool 'cause I dropped out of high school 
Stereotypes of a black male misunderstood 
And it's still all good 

Uh...and if you don't know, now you know, nigga 

[Verse Three:] 

Super Nintendo, Sega Genesis 
When I was dead broke, man I couldn't picture this 
50 inch screen, money green leather sofa 
Got two rides, a limousine with a chauffeur 
Phone bill about two G's flat 
No need to worry, my accountant handles that 
And my whole crew is loungin' 
Celebratin' every day, no more public housin' 
Thinkin' back on my one-room shack 
Now my mom pimps a Ac' with minks on her back 
And she loves to show me off, of course 
Smiles every time my face is up in The Source 
We used to fuss when the landlord dissed us 
No heat, wonder why Christmas missed us 
Birthdays was the worst days 
Now we sip champagne when we thirst-ay 
Uh, damn right I like the life I live 
'Cause I went from negative to positive 
And it's all... 

(It's all good) 

...and if you don't know, now you know, nigga, uh 
Uh, uh...and if you don't know, now you know, nigga 
Uh...and if you don't know, now you know, nigga, uh

Representin' B-Town in the house, Junior Mafia, mad flavor, uh 
Uh, yeah, a-ight

Vertaling

(Fuck alles wat je hoes) krijg je een grip motherfucker.

Ja, dit album is opgedragen aan alle leraren die me vertelde
Ik had nog nooit bedragen nothin ', om alle mensen die leefden boven de
gebouwen die ik was hustlin 'voor, dat riep de politie op
me toen ik net was tryin 'om wat geld te verdienen om mijn dochters voeden,
en al de niggaz in de strijd, weet je wat ik bedoel?

Uh-ha, het is allemaal goed baby bay-bee, uh

[Verse One:]

Het was allemaal een droom
Ik gebruikte om Word te lezen Up Magazine
Salt'n'Pepa en Heavy D in de limousine
Hangin 'beelden op mijn muur
Elke zaterdag Rap Attack, de heer Magic, Marley Marl
Ik liet mijn band rock 'til mijn tape popped
Smokin 'onkruid en bamboe, sippin' op particuliere voorraad
Lang geleden, toen ik de rode en zwarte houthakker had
Met de hoed aan te passen
Onthoud Rappin 'Duke, duh-ha, duh-ha
Je had nooit gedacht dat hip hop zou het zo ver
Nu ben ik in het zonnetje gezet omdat ik strak rijm
Tijd om betaald te krijgen, op te blazen zoals de Wereldhandelsorganisatie
Born zondaar, het tegenovergestelde van eenwinnaar
Weet je nog dat ik vroeger sardines voor het diner te eten
Vrede aan Ron G, Brucey B, Kid Capri
Funkmaster Flex, Lovebug Starsky
Ik ben Blowin 'up zoals je dacht dat ik zou
Bel de kribbe, hetzelfde aantal dezelfde kap
Het is allemaal goed

Uh, en als je niet weet, nu weet je, nigga, uh

[Chorus:]

U weet heel goed wie je bent
Laat je niet em houd je naar beneden, te bereiken voor de sterren
Je had een gaan, maar niet veel
Want je bent de enige die ik geef je goed en veel

[Verse Twee:]

Ik maakte de overgang van een gewone dief
Om van dichtbij en persoonlijk met Robin Leach
En ik ben verre van goedkoop, ik rook stinkdier met mijn peeps de hele dag
Spread liefde, het is de manier waarop Brooklyn
Het Moet en Alize hou me Pissy
Meisjes gebruikt om me diss
Nu zijn ze brieven schrijven 'omdat ze me missen
Ik had nooit gedacht dat het kon gebeuren, is dit rappin 'spul
Ik was te gebruikt om packin 'GATS en zo
Nu honies spelen me afsluiten als boter gespeeld toast
Van de Mississippi tot aan de oostkust
Condos in Queens, indo voor de week
Uitverkocht zetelste horen Biggie Smalls spreken
Livin 'leven zonder angst
Puttin '5 karaat in de oren mijn baby meisje
Lunches, brunches, interviews door het zwembad
Beschouwd als oorzaak een dwaas 'Ik liet van de middelbare school
Stereotypen van een verkeerd begrepen zwarte reu
En het is nog steeds alles goed

Uh ... en als je niet weet, nu weet je, nigga

[Verse Drie:]

Super Nintendo, Sega Genesis
Toen ik dood was gebroken, man ik kon het niet deze foto
50 inch scherm, geld groene lederen bank
Kreeg twee rijdt, een limousine met chauffeur
Telefoonrekening ongeveer twee G's flat
Geen zorgen te maken, mijn accountant handvatten die
En mijn gehele bemanning is Loungin '
Celebratin 'elke dag, niet meer openbaar housin'
Thinkin 'terug op mijn een-kamer-hut
Nu mijn moeder souteneurs een Ac 'met nertsen op haar rug
En ze houdt van mij laten zien, uiteraard
Glimlach elke keer mijn gezicht is in De Bron
Vroeger drukte bij de verhuurder dissed ons
Geen warmte, vragen zich af waarom kerst ons gemist
Jarigen was de ergste dag
Nu gaan we drinken champagne wanneer we dorst-ay
Uh, damn rightIk hou van het leven dat ik leven
Want ik ging van negatief naar positief
En het is allemaal ...

(Het is allemaal goed)

... En als je niet weet, nu weet je, nigga, uh
Uh, uh ... en als je niet weet, nu weet je, nigga
Uh ... en als je niet weet, nu weet je, nigga, uh

Representin 'B-Town in het huis, Junior Mafia, gekke smaak, uh
Uh, ja, a-ight