Artiest B-mike

Songtitle Baby Don't Cut

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

She's only 17 her whole life's ahead of her.
She hates school because the people they discredit her.
Her boyfriend tries to show her that's not how it seems.
But everyday she just gets lowered by her self esteem.
He tries to tell her every night will have a brighter day.
She even tried to over dose and take her life away.
She's feeling hopeless there sitting down beside her bed.
Then he takes his hand and places it beside her head.
He tries to hold her close but with every touch she still resists.
Then he sees the scars that burry deep within her wrists.
She's feeling numb, he starts to beg and plead and ask her why.
She says this way I have control of the pain she feels inside.
He's asking her how long it's been since you've felt this way.
Because you got me and I'm feeling so damn helpless.
She says its been a while I guess I needed better luck.
Then he screams at her and tells her Baby never cut!

Nobody seems to get you, you think you're on your own,
Well listen pretty lady you don't have to be alone.
So baby don't cut, baby don't cut.
You can do anything, just promise baby you won't cut.
I know your heart is hurting, you think the road has end,
You may just feel the bade your holding is your only friend.
But baby don't cut, baby don't cut.
You can do anything, just promise baby you won't cut.

The next day she's feeling better than the day before.
Even cracked a couple smiles as she walked the corridor.
But all that seemed to end she dropped her books as she went into class.
And every student in he room just seemed to point and laugh.
She couldn't take it anymore she sent her boy a text.
It said I love you with my body, soul and heart to death.
Te thought nothing typed I love you then he sent it.
By death he didn't know that she had literally just meant it.
She ducked the next class ran straight into the bathroom.
Thought to her self she wouldn't brake her promise that soon.
1 cut... 2 cuts... 3 cuts... 4
The blood just started dripping from the tub to the floor.
Her boyfriend had a feeling in his stomach that he hated.
Followed it and ran down to her house he never waited.
The front door was open, he heard the water running.
He stormed into the bathroom and his heart just started gunning.

Nobody seems to get you, you think you're on your own,
Well listen pretty lady you don't have to be alone.
So baby don't cut, baby don't cut.
You can do anything, just promise baby you won't cut.
I know your heart is hurting, you think the road has end,
You may just feel the bade your holding is your only friend.
But baby don't cut, baby don't cut.
You can do anything, just promise baby you won't cut.

He put her arm around his shoulder he's just tranna lean her back up.
Yelling out her name as he lays her beside the bathtub.
He feels his whole world just got hit from an avalanche.
Screaming out so heavily, somebody call an ambulance.
Felling mad angry like somebody led her on to this.
Her eyeballs are rolling, drifting out of consciousness.
Thinking to himself why the hell didn't she just stop at will.
The tears just keep on rolling as they head to the hospital.
Paramedics rush her in, the doctor calls emergency.
She's lost a lot of blood the place looking like a murder scene.
An hour later, the doc walks in with a sour face.
And says excuse me for the words that I'm about to say.
I'm sorry for your loss, the boy just starts collapsing.
His own world, his own girl just took a crashing.
Saying to himself that it's his fault and that he let it up.
But baby...I thought you promised you would never cut.

Nobody seems to get you, you think you're on your own,
Well listen pretty lady you don't have to be alone.
So baby don't cut, baby don't cut.
You can do anything, just promise baby you won't cut.
I know your heart is hurting, you think the road has end,
You may just feel the bade your holding is your only friend.
But baby don't cut, baby don't cut.
You can do anything, just promise baby you won't cut

Vertaling

Ze is pas 17 haar hele leven voor haar.
Ze heeft een hekel aan school, omdat de mensen die ze haar in diskrediet te brengen.
Haar vriendje probeert om haar te tonen dat is niet hoe het lijkt.
Maar elke dag dat ze gewoon wordt verlaagd door haar gevoel van eigenwaarde.
Hij probeert haar te vertellen elke avond zal een betere dag hebben.
Ze probeerde zelfs om de dosis over en neem haar leven weg.
Ze is hopeloos voelt daar zitten naast haar bed.
Dan neemt hij zijn hand en legt hem naast haar hoofd.
Hij probeert haar te dicht, maar met elke aanraking ze stil te houdenweerstaat.
Dan ziet hij de littekens die diep begraven in haar polsen.
Ze is verdoofd voelt, begint hij te bedelen en smeken en vraag haar waarom.
Ze zegt dat deze manier heb ik de controle over de pijn die ze voelt van binnen.
Hij vraagt ​​haar hoe lang het geleden is dat je op deze manier heb gevoeld.
Want je hebt me en ik voel me zo verdomd hulpeloos.
Ze zegt dat haar al een tijdje Ik denk dat ik nodig had meer geluk.
Dan schreeuwt hij naar haar en vertelt haar van de baby nooit snijden!

Niemand lijkt je, je denkt dat je bent op uw eigen,
Goed luisteren mooie dame uhoeft niet alleen te zijn.
Dus baby niet knippen, hoeft de baby niet te snijden.
Je kunt alles doen, maar beloof je baby zal niet knippen.
Ik weet dat je hart doet pijn, je denkt dat de weg heeft eind,
U kunt gewoon het gevoel de beval uw bedrijf is je enige vriend.
Maar schatje, niet snijden, baby niet knippen.
Je kunt alles doen, maar beloof je baby zal niet knippen.

De volgende dag dat ze zich beter voelt dan de dag ervoor.
Zelfs gekraakt een paar glimlacht als ze liep de gang.
Maar dat alles leek te eindigen ze haar boeken liet toen ze ging inklasse.
En elke student in hij ruimte leek te wijzen en lachen.
Ze kon het niet meer aan ze stuurde haar jongen een tekst.
Hij zei dat ik hou van je met mijn lichaam, ziel en hart tot de dood.
Te dacht niets getypt Ik hou je dan stuurde hij het.
Door de dood dat hij niet wist dat ze letterlijk net had meende het.
Ze dook de volgende klas liep recht in de badkamer.
Dacht bij haar zelf zou ze niet rem haar belofte dat binnenkort.
1 gesneden ... 2 bezuinigingen ... 3 bezuinigingen ... 4
Het bloed slechts druppelde van het bad naar devloer.
Haar vriend had een gevoel in zijn maag die hij haatte.
Volgde het en liep naar haar huis dat hij nooit wachtte.
De voordeur stond open, hij hoorde het water lopen.
Hij stormde naar de badkamer en zijn hart net begonnen met schieten.

Niemand lijkt je, je denkt dat je bent op uw eigen,
Goed luisteren mooie dame je hoeft niet alleen te zijn.
Dus baby niet knippen, hoeft de baby niet te snijden.
Je kunt alles doen, maar beloof je baby zal niet knippen.
Ik weet dat je hart doet pijn, je denkt dat de weg heeft eind,
U magvoel de beval uw bedrijf is je enige vriend.
Maar schatje, niet snijden, baby niet knippen.
Je kunt alles doen, maar beloof je baby zal niet knippen.

Hij sloeg haar arm om zijn schouder hij is gewoon Tranna mager haar back-up.
Schreeuwen haar naam zo legt hij haar naast het bad.
Hij voelt zijn hele wereld alleen maar werd aangereden door een lawine.
Schreeuwen zo zwaar, dat iemand een ambulance bellen.
Felling mad boos als iemand leidde haar op tot dit.
Haar oogbollen rollen, drijven uit het bewustzijn.
Denken aanzich af waarom in godsnaam niet dat ze gewoon stoppen op wil.
De tranen gewoon blijven rollen als ze het hoofd naar het ziekenhuis.
Paramedici haasten haar in, de dokter belt hulpdiensten.
Ze verloor veel bloed de plaats kijkt op een plaats delict.
Een uur later, de dokter loopt in met een zuur gezicht.
En zegt: excuseer me voor de woorden die ik nu ga zeggen.
Het spijt me voor je verlies, de jongen net begint instorten.
Zijn eigen wereld, zijn eigen meisje nam een ​​crashen.
Zegt tegen zichzelf dat het zijn schuld is en dat hij laat hetup.
Maar schatje ... Ik dacht dat je beloofd dat je nooit zou snijden.

Niemand lijkt je, je denkt dat je bent op uw eigen,
Goed luisteren mooie dame je hoeft niet alleen te zijn.
Dus baby niet knippen, hoeft de baby niet te snijden.
Je kunt alles doen, maar beloof je baby zal niet knippen.
Ik weet dat je hart doet pijn, je denkt dat de weg heeft eind,
U kunt gewoon het gevoel de beval uw bedrijf is je enige vriend.
Maar schatje, niet snijden, baby niet knippen.
Je kunt alles doen, maar beloof je baby niet knippen