Artiest Carolee McGrath

Songtitle God Doesn't Make Mistakes

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

God Doesn't Make Mistakes - Down Syndrome Song
written by Steve Moser, father of a child with Down Syndrome
sung by Carolee McGrath
Lying in the dark, staring at the ultrasound.
The doctor shakes his head, says "I'm sorry but this baby has Down syndrome
And I know it's hard to decide,
But she's so fragile that she'll probably die,
And it might be a blessing if she did"
Little did he know we're all the more blessed 'cause she lived.
(Chorus)
And no, she's never gonna look like the other kids
And she may not learn to talk like the other ones did
And I guess she's always gonna walk just a little behind
But I don't mind.
'Cause she lives her whole life without one trace of guile
And she lights up the world with that crooked little smile
And she loves you with a love so pure it just makes your heart break.
And I'd like to tell that doctor,
God Doesn't Make Mistakes
Sittin' in the park, watchin' all the children play.
My daughter walks up, they get quiet and a little afraid.
But pretty soon the smiles come over their face
And they slow their game down just a pace
And I watch as a spirit of kindness abounds
And thank God for that girl who showed me what life's really about.
(Chorus) 
And no, she's never gonna look like the other kids
And she may not learn to talk like the other ones did
And I guess she's always gonna walk just a little behind
But I don't mind.
'Cause she lives her whole life without one trace of guile
And she lights up the world with that crooked little smile
And she loves you with a love so pure it just makes your heart break.
And she helped me to discover 
God Doesn't Make Mistakes
They said something went wrong
But I think something went right
And I'll fight for my baby with all of my might.
'Cause I love her with a love so pure it just makes my heart break
And I want to tell the world,
God Doesn't Make Mistakes

Vertaling

God maakt geen fouten - het syndroom van Down Song
geschreven door Steve Moser, vader van een kind met het syndroom van Down
gezongen door Carolee McGrath
Liggend in het donker, starend naar de echo.
De dokter schudt zijn hoofd, zegt: "Het spijt me, maar deze baby heeft het syndroom van Down
En ik weet dat het moeilijk te beslissen,
Maar ze is zo fragiel dat ze waarschijnlijk zal sterven,
En het zou een zegen zijn als ze dat deed "
Weinig wist hij dat we allemaal de zaliger want ze woonde.
(Chorus)
En nee, ze zal nooit uitzien als de andere kinderen
Enze kunnen niet leren praten zoals de anderen deden
En ik denk dat ze altijd zal lopen alleen een beetje achter
Maar ik vind het niet erg.
Omdat ze haar hele leven woont zonder een spoor van bedrog
En ze verlicht de wereld met die scheve glimlach
En ze houdt van je met een liefde zo puur, dat maakt het alleen maar je hart breken.
En ik zou graag willen dat de arts te vertellen,
God maakt geen fouten
Sittin 'in het park, watchin' alle kinderen spelen.
Mijn dochter loopt, krijgen ze rustig en een beetje bang.
Maar al snelde glimlach komen over hun gezicht
En ze vertragen hun spel naar beneden gewoon een tempo
En ik kijk als een geest van vriendelijkheid wemelt
En dank God voor dat meisje die mij heeft laten zien wat het leven echt om gaat.
(Chorus)
En nee, ze zal nooit uitzien als de andere kinderen
En ze kunnen niet leren praten zoals de anderen deden
En ik denk dat ze altijd zal lopen alleen een beetje achter
Maar ik vind het niet erg.
Omdat ze haar hele leven woont zonder een spoor van bedrog
En ze verlicht de wereld met die scheve glimlach
En zehoudt van je met een liefde zo puur, dat maakt het alleen maar je hart breken.
En ze heeft me geholpen om te ontdekken
God maakt geen fouten
Ze zeiden dat er iets mis ging
Maar ik denk dat er iets goed ging
En Ik zal vechten voor mijn baby met al mijn macht.
Want ik hou van haar met een liefde zo zuiver maakt het alleen maar mijn hart breken
En ik wil de wereld te vertellen,
God maakt geen fouten