Artiest Hahahaha

Songtitle Isiaajjajaj

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Download Ringtone	

Early one mornin' the sun was shinin',
I was layin' in bed
Wond'rin' if she'd changed at all
If her hair was still red.
Her folks they said our lives together
Sure was gonna be rough
They never did like Mama's homemade dress
Papa's bankbook wasn't big enough.
And I was standin' on the side of the road
Rain fallin' on my shoes
Heading out for the East Coast
Lord knows I've paid some dues gettin' through,
Tangled up in blue.

She was married when we first met
Soon to be divorced
I helped her out of a jam, I guess,
But I used a little too much force.
We drove that car as far as we could
Abandoned it out West
Split up on a dark sad night
Both agreeing it was best.
She turned around to look at me
As I was walkin' away
I heard her say over my shoulder,
"We'll meet again someday on the avenue,"
Tangled up in blue.

I had a job in the great north woods
Working as a cook for a spell
But I never did like it all that much
And one day the ax just fell.
So I drifted down to New Orleans
Where I happened to be employed
Workin' for a while on a fishin' boat
Right outside of Delacroix.
But all the while I was alone
The past was close behind,
I seen a lot of women
But she never escaped my mind, and I just grew
Tangled up in blue.

She was workin' in a topless place
And I stopped in for a beer,
I just kept lookin' at the side of her face
In the spotlight so clear.
And later on as the crowd thinned out
I's just about to do the same,
She was standing there in back of my chair
Said, "Zimmy, don't I know your name?"
I muttered somethin' underneath my breath,
She studied the lines on my face.
I must admit I felt a little uneasy
When she bent down to tie the laces of my shoe,
Tangled up in blue.

She lit a burner on the stove and offered me a pipe
"I thought you'd never say hello," she said
"You look like the silent type."
Then she opened up a book of poems
And handed it to me
Written by an Italian poet
From the thirteenth century.
And every one of them words rang true
And glowed like burnin' coal
Pourin' off of every page
Like it was written in my soul from me to you,
Tangled up in blue.

I lived with them on Montague Street
In a basement down the stairs,
There was music in the cafes at night
And revolution in the air.
Then he started into dealing with slaves
And something inside of him died.
She had to sell everything she owned
And froze up inside.
And when finally the bottom fell out
I became withdrawn,
The only thing I knew how to do
Was to keep on keepin' on like a bird that flew,
Tangled up in blue.

So now I'm goin' back again,
I got to get to her somehow.
All the people we used to know
They're an illusion to me now.
Some are mathematicians
Some are carpenter's wives.
Don't know how it all got started,
I don't know what they're doin' with their lives.
But me, I'm still on the road
Headin' for another joint
We always did feel the same,
We just saw it from a different point of view,
Tangled up in blue.
	Download Ringtone

Vertaling

Download Ringtone

Op een vroege morgen 'de zon is shinin',
Ik was layin 'in bed
Wond'rin 'als ze helemaal veranderd was
Als haar haar nog rood was.
Haar ouders zeiden ze ons leven samen
Tuurlijk wou ruw zijn
Ze hebben nooit als Mama's zelfgemaakte jurk deed
Papa's bankbook was niet groot genoeg.
En ik was aan de kant van de weg standin '
Rain Fallin 'op mijn schoenen
Eropuit trekt voor de oostkust
Heer weet dat ik een aantal contributie gettin 'door middel van betaalde,
Tangled up in blue.

Zij is getrouwd toen we elkaar ontmoetten
Binnenkortgescheiden
Ik hielp haar uit een lastige situatie, denk ik,
Maar ik gebruikte een beetje te veel kracht.
We reden die auto zo ver als we konden
Verlaten het uit West
Splitsen op een donkere trieste nacht
Beide akkoord het het beste was.
Ze draaide zich om naar me te kijken
Als ik was walkin 'weg
Hoorde ik haar zeggen over mijn schouder,
"We zullen weer eens te ontmoeten op de laan,"
Tangled up in blue.

Ik had een baan in de grote noordelijke bossen
Werken als kok voor een spreuk
Maar ik hield nooit zo mee eens
En op een dag de bijl viel gewoon.
Dus ik dreefnaar New Orleans
Waar ik toevallig worden gebruikt
Workin 'voor een tijdje op een fishin boot
Net buiten Delacroix.
Maar al die tijd was ik alleen
Het verleden was dicht achter,
Ik zag veel vrouwen
Maar ze nooit mijn geest ontsnapt, en ik groeide
Tangled up in blue.

Ze was workin 'in een topless plaats
En ik stopten voor een biertje,
Ik bleef gewoon lookin 'aan de zijkant van haar gezicht
In de kijker zo duidelijk.
En later als de menigte uitgedund
Ik heb het gewoon over om hetzelfde te doen,
Ze stond daar inachterkant van mijn stoel
Hij zei: "Zimmy, weet ik niet je naam?"
Ik mompelde iets onder mijn adem,
Zij bestudeerde de lijnen op mijn gezicht.
Ik moet toegeven dat ik voelde me een beetje ongemakkelijk
Toen ze bukte om de veters van mijn schoenen binden,
Tangled up in blue.

Ze stak een brander op het fornuis en bood me een pijp
"Ik dacht dat je nooit zou zeggen hallo," zei ze
"Je lijkt me het stille type."
Toen deed ze een boek van gedichten
En gaf hem aan mij
Geschreven door een Italiaanse dichter
Uit de dertiende eeuw.
En een ieder vanze woorden oprecht klonken
En gloeide als Burnin 'steenkool
Pourin 'off van elke pagina
Als het in mijn ziel is geschreven van mij voor jou,
Tangled up in blue.

Ik leefde met hen op Montague Street
In een kelder van de trap,
Er was muziek in de cafes 's nachts
En revolutie in de lucht.
Toen begon hij in de omgang met slaven
En iets in hem gestorven.
Ze moest alles wat ze bezat te verkopen
En bevroor binnen.
En toen eindelijk de bodem viel uit
Ik werd ingetrokken,
Het enige wat ik wist hoedoen
Was om op te houden bij het houden als een vogel die vloog,
Tangled up in blue.

Dus nu ben ik goin 'weer terug,
Ik moet haar een of andere manier te krijgen.
Alle mensen die we kenden
Ze zijn een illusie voor mij nu.
Sommige zijn wiskundigen
Sommige zijn echtgenotes timmerman.
Weet niet hoe het allemaal begonnen,
Ik weet niet wat ze aan het doen met hun leven.
Maar ik, ik ben nog steeds op de weg
Headin 'voor een andere gezamenlijke
We hebben altijd voelden hetzelfde,
We zagen het gewoon vanuit een ander gezichtspunt,
Tangled up in blue.
DownloadRingtone