Artiest J-zay

Songtitle Empire State Of Mind

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

[Jay-Z]
Yeah,
Yeah, Imma up at Brooklyn,
now Im down in Tribeca,
right next to DeNiro,
But i'll be hood forever,
I'm the new Sinatra,
and since i made it here,
i can make it anywhere,
yeah they love me everywhere,
i used to cop in Harlem,
all of my dominicanos
right there up on broadway,
brought me back to that McDonalds,

took it to my stash spot,
5-60 State street,
catch me in the kitchen like a Simmons whipping Pastry,
cruising down 8th street,
off white lexus,
driving so slow but BK is from Texas,
me I'm up at Bed Stuy,
home of that boy Biggie,
now i live on billboard,
and i brought my boys with me,
say wat up to Ty Ty, still sipping Mai-tai
sitting courtside Knicks and Nets give me high fives,
N-gga i be Spiked out, i can trip a referee,
tell by my attitude that I most definitely from…

[Alicia Keys]
In New York,
Concrete jungle where dreams are made of,
Theres nothing you can't do,
Now you're in New York,
these streets will make you feel brand new,
the lights will inspire you,
lets hear it for New York, New York, New York

[Jay-Z]
I made you hot n-gga,
Catch me at the X with OG at a Yankee game,
sh-t i made the yankee hat more famous than a yankee can,
you should know I bleed Blue, but I aint a crip tho,
but i got a gang of n-ggas walking with my clique though,
welcome to the melting pot,
corners where we selling rocks,
afrika bambaataa sh-t,
home of the hip hop,
yellow cap, gypsy cap, dollar cab, holla back,
for foreigners it aint fitted they forgot how to act,
8 million stories out there and their naked,

cities is a pity half of y'all won't make it,
me i gotta plug Special Ed and i got it made,
If Jeezy's payin LeBron, I'm paying Dwayne Wade,
3 dice cee-lo
3 card Monte,
labor day parade, rest in peace Bob Marley,
Statue of Liberty, long live the World trade,
long live the king yo,
I'm from the empire state thats…

[Chorus]

Welcome to the bright light..

[Jay-Z]
Lights is blinding,
girls need blinders
so they can step out of bounds quick,
the side lines is blind with casualties,
who sipping life casually, then gradually become worse,
don't bite the apple Eve,
caught up in the in crowd,
now your in-style,
and in the winter gets cold en vogue with your skin out,
the city of sin is a pity on a whim,
good girls gone bad, the cities filled with them,
Mami took a bus trip and now she got her bust out,
everybody ride her, just like a bus route,
Hail Mary to the city your a Virgin,
and Jesus can't save you life starts when the church ends,

came here for school, graduated to the high life,
ball players, rap stars, addicted to the limelight,
MDMA got you feeling like a champion,
the city never sleeps better slip you a Ambien

[Chorus]

[Alicia Keys]
One hand in the air for the big city,
Street lights, big dreams all looking pretty,
no place in the World that can compare,
Put your lighters in the air, everybody say yeaaahh
come on, come,
yeah,
[Chorus]

Vertaling

[Jay-Z]
Ja,
Ja, je Imma in Brooklyn,
nu ben ik in Tribeca,
pal naast DeNiro,
Maar ik zal altijd afzuigkap,
Ik ben de nieuwe Sinatra,
en omdat ik gemaakt hier,
Ik kan overal maken,
ja ze houden overal mij,
ik gebruikt om agent in Harlem,
al mijn dominicanos
daar op Broadway,
bracht me terug naar die McDonalds,

nam het mee naar mijn stash plek,
5-60 State Street,
catch me in de keuken als een Simmons zweepslagen Patisserie,
cruising down 8e straat,
gebroken wit lexus,
rijden zo traag, maar BK komt uit Texas,
me Ik ben tot op Bed Stuy,
huis van die jongen Biggie,
Nu woon ik op billboard,
en ik heb mijn jongens brachten met mij,
Wat zeggen tot Ty Ty, nog steeds geniet van Mai-Tai
zitten Courtside Knicks en Netten geef me high fives,
N-GGA ik Spiked uit, ik kan struikelen een scheidsrechter,
vertellen door mijn houding, dat ik zeker van ...

[Alicia Keys]
In New York,
Betonnen jungle waar dromen van gemaakt zijn,
Theres niets wat je niet kan doen,
Nu ben je in New York,
deze straten voel je je gloednieuwe,
zullen de lichtenje inspireren,
laat horen voor New York, New York, New York

[Jay-Z]
Ik heb je gemaakt Hot N-GGA,
Catch me op de X met OG op een Yankee spel,
sh-t die ik heb gemaakt van de yankee hoed bekender dan een Yankee kan,
U moet weten dat ik bloeden Blue, maar ik ben geen crip tho,
maar ik heb een bende van n-GGAS wandelen met mijn kliek al,
welkom bij de smeltkroes,
hoeken waar we verkopen rotsen,
Afrika Bambaataa sh-t,
de thuisbasis van de hip hop,
gele dop, zigeuner cap, dollar cabine, holla terug,
voor buitenlanders is het niet voorzien ze vergeten hoe te handelen,
8 miljoen verhalen die er zijn en hun naakte,

steden is jammer de helft van jullie zal het niet gehaald,
Ik moet me aansluiten Special Ed en ik heb het gedaan,
Als payin Jeezy's LeBron, ben ik betalen Dwayne Wade,
3 dobbelstenen Cee-Lo
3 Card Monte,
Dag van de Arbeid parade, rust in vrede Bob Marley,
Vrijheidsbeeld, lang leve de wereldhandel,
yo lange leve de koning,
Ik ben vanaf het Empire State thats ...

[Chorus]

Welkom op het felle licht ..

[Jay-Z]
Verlichting is verblindend,
meisjes moeten oogkleppen
zodat ze kunnen stap uitgrenzen snel,
de zijlijnen is blind met slachtoffers,
die nippen leven terloops, dan geleidelijk erger worden,
bijten niet de appel Eva,
gevangen in het in de menigte,
nu uw in-stijl,
en in de winter koud en vogue met uw huid uit,
de stad van de zonde is jammer in een opwelling,
goede meisjes Gone Bad, de steden gevuld met hen,
Mami nam een busreis en nu kreeg ze haar buste,
iedereen haar rijden, net als een busroute,
Wees gegroet Maria naar de stad je een Maagd,
en Jezus kan je niet redden leven begint bij de kerk eindigt,

kwam hier voor school, afgestudeerd aan de hoge levensverwachting,
bal-spelers, rap sterren, verslaafd aan de spotlights,
MDMA heb je het gevoel als een kampioen,
de stad slaapt nooit beter slip u een Ambien

[Chorus]

[Alicia Keys]
Een hand in de lucht voor de grote stad,
Straatverlichting, grote dromen allemaal op zoek naar mooie,
geen plaats in de wereld die kan vergelijken,
Zet uw aanstekers in de lucht, iedereen zeggen yeaaahh
Kom op, kom,
ja,
[Chorus]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bosmanict/domains/vertaalsongtekst.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1236