Artiest Kajaks

Songtitle Kskdksjsjs

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

S

Q
Lyrics
2 Comments
Don't Swallow the Cap
The National
 
Pull out breaks behind the houses
I don't see what's strange about this
Tiny bubbles hang above me
It's a sign that someone loves me
I can hardly stand upright
Hit my head up on the light
I have faith but don't believe you
This love ain't enough to leave you

Everything I love is on the table
Everything I love is out to sea

I have only two emotions
Careful fear and dead devotion
I can't get the balance right
Throw my marbles in the fight
I see all the ones I wept for
All the things I had it in for
I won't cry until I hear
Cause I was not supposed to be here

Everything I love is on the table
Everything I love is out to sea
I'm not alone
I'll never be
Into the bone
I'll never grieve

I'm tired, I'm freezing, I'm dumb
When it gets so late I forget everyone
I need somewhere to stay
Don't think anybody I know is awake
Calm down, it's alright
Keep my arms the rest of the night
When they ask what do I see
I see a bright white beautiful heaven hangin' over me

I'm not alone
I'll never be
Into the bone
I'll never grieve
And if you want, (too seriously)
To see me cry (don't swallow the cap)
Play "Let It Be" (pat yourself on the back)
Or "Nevermind" (too seriously)

There's a time to leave, there's a time to think about
What I wanna say to the girls at the door
I need somewhere to be
But I can't get around the river in front of me
Come down, it's alright
Lead my arms the rest of the night
When they ask what do I see
I see a bright white beautiful heaven hangin' over me

I'm not alone (too seriously)
I'll never be (don't swallow the cap)
Into the bone (pat yourself on the back)
I'll never grieve (too seriously)
And if you want (too seriously)
To see me cry (don't swallow the cap)
Play "Let It Be" (pat yourself on the back)
Or "Nevermind" (too seriously)
Written by Bryce David Dessner Aaron Brooking Dessner 
Lyrics © BUGHOUSE (DIGITAL ONLY) OBO ABD 13 MUSIC, BUGHOUSE (DIGITAL ONLY) OBO HAWK RIDGE SONGS, BUGHOUSE (DIGITAL ONLY) OBO VAL JESTER MUSIC
Lyrics powered by LyricFind
Login to Comment
or 
Create Account 
2 Comments
Highest Rated  Most Recent  Oldest First
allthewine
General Comment:
It's cold light not pull out? Wtf?

Its dead seriously and not too seriously.

And its to the bone I'm evergreen.

You have done a horrible job of editing these lyrics whoever you are.
  -1 9 Days Ago ·  No Replies  
TheAnswer
General Comment:
Can only assume that the "Don't Swallow the Cap" is reference to Tennessee Williams who choked to death on the cap of a bottle of eyedrops he was applying. Tennesse Williams has been referenced in a couple songs before such as "City Middle"
  +6 1 Month Ago ·  3 Replies  
Login to Comment
or 
Create Account 
SongMeanings
Copyright 1999-2013
About  Terms


Rate Comment

Up
 
Down

Vertaling

S

Q
Songtekst
2 Comments
Niet Slik de Cap
De Nationale

Trek breekt achter de huizen
Ik zie niet in wat vreemd over dit
Kleine belletjes hangen boven mij
Het is een teken dat iemand houdt van me
Ik kan nauwelijks rechtop staan
Sloeg mijn hoofd op het licht
Ik heb geloof, maar geloof je niet
Deze liefde is niet genoeg om u te verlaten

Alles wat ik hou is op de tafel
Alles wat ik hou is op zee

Ik heb slechts twee emoties
Zorgvuldige angst en dood devotie
Ik kan de balans niet goed te krijgen
Gooi mijn knikkersin de strijd
Ik zie al degenen die ik huilde voor
Al de dingen die ik had het in voor
Ik zal niet huilen totdat ik hoor
Want ik was niet de bedoeling om hier te zijn

Alles wat ik hou is op de tafel
Alles wat ik hou is op zee
Ik ben niet alleen
Ik zal nooit
In het bot
Ik zal nooit treur

Ik ben moe, ik heb het koud, ik ben dom
Wanneer het wordt dus laat ik iedereen vergeet
Ik moet ergens te verblijven
Denk niet dat iemand wat ik weet is wakker
Kalmeren, het is in orde
Houd mijn armen de rest van de nacht
Als ze vragen wat zie ik
Ik zie eenhelder wit mooie hemel hangen 'over mij

Ik ben niet alleen
Ik zal nooit
In het bot
Ik zal nooit treur
En als je wilt, (te serieus)
Om mij te zien huilen (niet doorslikken de dop)
Play "Let It Be" (Pat zelf op de rug)
Of "Nevermind" (te serieus)

Er is een tijd om te vertrekken, er is een tijd om na te denken over
Wat ik wil zeggen tegen de meisjes aan de deur
Ik moet ergens zijn
Maar ik kan niet rond de rivier voor me
Kom naar beneden, het is in orde
Leid mijn armen de rest van de nacht
Als ze vragenwat zie ik
Ik zie een helder witte mooie hemel hangen 'over mij

Ik ben niet alleen (te serieus)
Ik zal nooit (niet doorslikken de dop)
In het bot (pat jezelf op de rug)
Ik zal nooit treur (te serieus)
En als je wilt (te serieus)
Om mij te zien huilen (niet doorslikken de dop)
Play "Let It Be" (Pat zelf op de rug)
Of "Nevermind" (te serieus)
Geschreven door David Bryce Dessner Aaron Brooking Dessner
Lyrics © Bughouse (alleen digitaal) OBO ABD 13 MUZIEK, Bughouse (alleen digitaal) OBO HAWKRIDGE SONGS, Bughouse (alleen digitaal) OBO VAL NAR MUZIEK
Lyrics aangedreven door LyricFind
Log in op Reactie
of
Account aanmaken
2 Comments
Hoogste score Meest recent Oudste eerst
allthewine
Algemene opmerking:
Het is koud licht niet uittrekken? Wtf?

Zijn dood serieus en niet te serieus.

En zijn tot op het bot Ik ben evergreen.

Je hebt een verschrikkelijke baan van deze teksten wie je ook bent editing gedaan.
-1 9 dagen geleden · Geen Reacties
TheAnswer
Algemene opmerking:
Kan alleen maar veronderstellen dat de "Niet Swallowde Cap "is een verwijzing naar Tennessee Williams, die tot de dood verslikte zich in de dop van een flesje oogdruppels hij werd toepassen. Tennesse Williams werd verwezen in een paar nummers voordat zoals" City Middle "
6 1 maand geleden · 3 Reacties
Log in op Reactie
of
Account aanmaken
SongMeanings
Copyright 1999-2013
Over Algemene


Rate Reactie

Omhoog

Beneden

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bosmanict/domains/vertaalsongtekst.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1236