Artiest Machine Gun Kelly

Songtitle See My Tears

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

"See My Tears"

Rain, in the rain. Rain, in the rain.
Rain, in the rain. Rain, rain.
Every day I wake up to the same shit
In the same house with the same bricks,
In the same clothes with the same kicks
I might as well be in jail caged in.
Starin' at the wall waitin for a change, but
Dad telling me I gotta get a job.
Couldn't pay the bill so the light turned off.
Them Cleveland boys got it hard.
Oh my God, we living like this too long
Just to lose it all in a week.
My people too strong.
Get it? Me and my boys be blown,
Puffing on weed like it's the lawn.
Me and my boys tired of being here.
That is why we're gone.
They said we wouldn't amount to nothing, huh.
Y'all thought we was bluffing, huh?
Fought every temptation shit, I guess I'm David Ruffin huh?
Nowadays, we don't gotta do that dirt, tell my boys they good.
And nowadays my little girl won't have to work, moved her out the hood.
Look man, I been through it all, and I'm a be damned if I got this far,
And I let them strip me of this message let these haters take my heart.
This for the ones that had it hard, the ones like me, the underdogs.
This for the ones that waited for them clouds to fall, please God let it (Rain)
You can't see my tears in the, in the rain.
You can't see my tears in the, in the rain.
Underneath it all, we're just the same, same, same.
You can't see my tears in the, in the rain.
All around the world it's just the same, same, same.
You can't see my tears in the, in the rain.
So I let it rain.
And they mad that I made it out the city.
But if you look I'm still out in the city.
Before anything I had cloud in the city.
Two other states and never bounced in the city.
Shout out to everybody that's proud in the city.
Everybody cheering in the crowd from the city.
Everyone that never had doubts in the city.
Cause they know I represent what we about in the city.
And I'm still laced up, tell the world ain't nothing changed.
Till it's hundred dollar bills in my pocket, then nothings changed.
If my team ain't with me, then I don't wanna thing.
Tell them I'll go broke before I run out on my gang.
EST over everything.
100 thousand plus, cult fan base yeah that is us, my songs tattooed on their body.
Troubled youth We bad as fuck.
And what?
Nobody gave a shit for broken mirrors.
So I care less about appearance.
Just as long as they can hear us.
We're fearless, we're stupid, we're dealers, we're losers.
We're killers, we're orphans, we're addicts, we're stealers.
We're shooters so kill us.
We are what they say we are until conformity hits us.
Or those clouds come down and take them all with us, please God let it (Rain)
You can't see my tears in the, in the rain.
You can't see my tears in the, in the rain.
Underneath it all, we're just the same, same, same.
You can't see my tears in the, in the rain.
All around the world it's just the same, same, same.
You can't see my tears, in the rain.
So I let it rain.
Rays in the rain. Rays in the rain.
Underneath it all we just the same, same, same.
You can't see my tears in the, in the rain.
All around the world it's just the same, same, same.
You can't see my tears in the (Rain).

Vertaling

"Zie mijn tranen"

Regen, in de regen. Regen, in de regen.
Regen, in de regen. Regen regen.
Elke dag word ik wakker met dezelfde shit
In hetzelfde huis met dezelfde stenen,
In dezelfde kleren met dezelfde kicks
Ik kan net zo goed in de gevangenis worden gekooid.
Starend aan de muur wacht een verandering, maar
Pa vertelde me dat ik een baan moet krijgen.
Kon de rekening niet betalen, dus het lampje ging uit.
Die Cleveland-jongens hebben het moeilijk.
Oh mijn God, we leven zo lang te lang
Gewoon om alles in een week te verliezen.
Mijn mensen te sterk.
Krijgenhet? Ik en mijn jongens worden geblazen,
Op wiet puffen alsof het het gazon is.
Ik en mijn jongens zijn het zat om hier te zijn.
Dat is waarom we weg zijn.
Ze zeiden dat we niets zouden betekenen, he.
Jullie dachten allemaal dat we bluften, huh?
Ik heb elke verleiding gevoeld, ik denk dat ik David Ruffin ben he?
Tegenwoordig hoeven we dat vuil niet te doen, vertel mijn jongens dat ze goed zijn.
En tegenwoordig zal mijn kleine meisje niet hoeven werken, haar uit de motorkap halen.
Kijk man, ik heb het allemaal meegemaakt en ik ben verdoemd als ik zo ver ben gekomen,
En ik liet ze me ontslaandit bericht laat deze haters mijn hart nemen.
Dit voor degene die het moeilijk hadden, degenen zoals ik, de underdogs.
Dit voor degenen die wachtten op hen wolken om te vallen, alsjeblieft God laat het (regen)
Je kunt mijn tranen niet zien in de regen.
Je kunt mijn tranen niet zien in de regen.
Daaronder zijn we allemaal hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde.
Je kunt mijn tranen niet zien in de regen.
Over de hele wereld is het gewoon hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde.
Je kunt mijn tranen niet zien in de regen.
Dus ik liet het regenen.
En zijboos dat ik de stad heb gered.
Maar als je kijkt, ben ik nog steeds buiten in de stad.
Voor alles had ik wolken in de stad.
Twee andere staten en nooit gestuiterd in de stad.
Schreeuw het uit naar iedereen die trots is in de stad.
Iedereen juicht in de menigte van de stad.
Iedereen die nooit twijfelde in de stad.
Omdat ze weten dat ik vertegenwoordig wat we in de stad vinden.
En ik ben nog steeds in het nauw gedreven, zeg dat de wereld niets is veranderd.
Tot het honderd dollarbiljetten in mijn zak heeft, is er niets veranderd.
Als mijn teamis niet bij mij, dan wil ik niets.
Zeg ze dat ik kapot ga voordat ik mijn bende opraak.
EST over alles.
100 duizend plus, fans van cultfans ja dat zijn wij, mijn liedjes getatoeƫerd op hun lichaam.
Onrustige jeugd. We zijn zo slecht als fuck.
En wat?
Niemand gaf iets om gebroken spiegels.
Dus ik geef minder om uiterlijk.
Net zo lang als ze ons kunnen horen.
We zijn onbevreesd, we zijn stom, we zijn dealers, we zijn verliezers.
We zijn moordenaars, we zijn wees, we zijn verslaafd, we zijn stealers.
Wij zijn shooters dus dood ons.
We zijnwat ze zeggen dat we zijn totdat conformiteit ons treft.
Of die wolken komen naar beneden en nemen ze allemaal mee, alsjeblieft laat God het (regen)
Je kunt mijn tranen niet zien in de regen.
Je kunt mijn tranen niet zien in de regen.
Daaronder zijn we allemaal hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde.
Je kunt mijn tranen niet zien in de regen.
Over de hele wereld is het gewoon hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde.
Je kunt mijn tranen niet zien, in de regen.
Dus ik liet het regenen.
Stralen in de regen. Stralen in de regen.
Onder dit alles zijn we gewoon hetzelfde, hetzelfde,dezelfde.
Je kunt mijn tranen niet zien in de regen.
Over de hele wereld is het gewoon hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde.
Je kunt mijn tranen niet zien in de (regen).