Artiest Mackelmore

Songtitle Can't Hold Us

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Ay, ay, ay
Come on in, let's go
Yeah, let's go
Alright, alright
OK, uh, alright, OK
Alright, OK

Return of the Mack, get up!
What it is, what it does, what it is, what it isn’t.
Looking for a better way to get up out of bed
Instead of getting on the Internet and checking a new hit me
Get up! Thrift shop pimp strut walking, little bit of humble, little bit of cautious
Somewhere between like rocky and Cosby sweater gang nope nope y’all can’t copy
Yup. Bad, moon walking, this here, is our party, my posse's been on Broadway,
And we did it, our way.
Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it
And yet I’m on.
Let that stage light go and shine on down, got that Bob Barker suit game and plinko in my style.
Money, stay on my craft and stick around for those pounds,
But I do that to pass the torch and put on for my town
Trust me. On my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustler,
Chasing dreams since I was 14 with the four track bussing halfway cross that city with the backpack, fat cat, crushing

Labels out here,
Nah they can’t tell me nothing
We give that to the people,
Spread it across the country
Labels out here,
Nah they can’t tell me nothing
We give it to the people,
Spread it across the country

Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Like the ceiling can’t hold us
Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Like the ceiling can’t hold us

Nah, can I kick it? thank you. yeah I'm so damn grateful.
I grew up, really wanted gold fronts
But that’s what you get when Wu tang raised you
Y’all can’t stop me, go hard like I got an 808 in my heart beat
And I’m eating at the beat like you gave a little speed to a great white shark on shark week
Raw. Tell me go up. Gone!
Deuces goodbye. I got a world to see, and my girl she wanna see Rome,
Caesar make you a believer. nah I never ever did it for a throne.
That validation comes from giving it back to the people. nah sing a song and it goes like
Raise those hands, this is our party
We came here to live life like nobody was watching
I got my city right behind me
If I fall, they got me. Learn from that failure gain humility and then we keep marching ourselves

Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Like the ceiling can’t hold us
Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Like the ceiling can’t hold us

Na na na na na na na na
And all my people say
Na na na na na na na na
And all my people say
Na na na na na na na na
And all my people say

Na na na na na na na na
Ma-ckle-more

Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Like the ceiling can’t hold us
Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Like the ceiling can’t hold us.

Vertaling

Ay, ay, ay
Kom binnen, laten we gaan
Ja, laten we gaan
Alright, alright
OK, uh, oke, OK
Alright, OK

Terugkeer van de Mack, sta op!
Wat het is, wat het doet, wat het is, wat het niet is.
Op zoek naar een betere manier om op te staan ​​uit bed
In plaats van op het internet en het controleren van een nieuwe hit me
Get up! Zuinigheidswinkel pimp strut wandelen, beetje bescheiden, beetje voorzichtig
Ergens tussen zoals rotsachtig en Cosby trui bende nope nope Y'all kan niet kopiëren
Yup. Slecht, maan lopen, dit hier, is onspartij, mijn posse is geweest op Broadway,
En we deden het, onze manier.
Gegroeid muziek, ik stal mijn huid en mijn botten in alles wat ik nemen om het
En toch ben ik op.
Laat dat stadium licht gaan schijnen op neer, kreeg dat Bob Barker pak spel en Plinko in mijn stijl.
Geld, verblijven op mijn ambacht en rond stick voor die kilo's,
Maar ik doe dat om de fakkel doorgeven en zet op voor mijn stad
Geloof me. Op mijn ONAFHANKELIJKE stront ritselaar,
Chasing dromen sinds ik 14 was met de vier spoor busstandplaatsen halverwege steken die stad metde rugzak, dikke kat, verpletterende

Labels uit hier,
Nah ze me niet kan vertellen niets
We geven dat aan de mensen,
Verspreiden over het land
Labels uit hier,
Nah ze me niet kan vertellen niets
We geven het aan de mensen,
Verspreiden over het land

Hier zijn we terug te gaan, dit is het moment
Vanavond is de avond, zullen we vechten tot het voorbij is
Zodat we onze handen omhoog als het plafond kan ons niet vasthouden
Net als het plafond kan ons niet vasthouden
Hier zijn we terug te gaan, dit is het moment
Vanavond is de avond, zullen we vechtentotdat het voorbij is
Zodat we onze handen omhoog als het plafond kan ons niet vasthouden
Net als het plafond kan ons niet vasthouden

Nah, kan ik kick it? dank je wel. ja ik ben zo verdomd dankbaar.
Ik ben opgegroeid, wilde echt goud fronten
Maar dat is wat je krijgt als Wu Tang verhoogd u
Jullie kunnen me niet tegenhouden, ga hard als ik heb een 808 in mijn hartslag
En ik ben het eten op de beat als je gaf een beetje snelheid om een ​​grote witte haai op haaiweek
Rauw. Vertel me omhoog gaan. Gegaan!
Deuces afscheid. Ik heb een wereld om te zien, en mijn meisje dat ze willenRome zien,
Caesar maak je een gelovige. nah ik nooit deed het voor een troon.
Dat validatie komt van het geven het terug aan de mensen. nah zingen een lied en het gaat als
Hef die handen, dit is onze partij
We kwamen hier om het leven te leven zoals niemand lette op
Ik heb mijn stad vlak achter me
Als ik val, ze kregen me. Leren van dat falen winst nederigheid en dan blijven we marcheren onszelf

Hier zijn we terug te gaan, dit is het moment
Vanavond is de avond, zullen we vechten tot het voorbij is
Zodat we onze handen omhoog alshet plafond kan ons niet vasthouden
Net als het plafond kan ons niet vasthouden
Hier zijn we terug te gaan, dit is het moment
Vanavond is de avond, zullen we vechten tot het voorbij is
Zodat we onze handen omhoog als het plafond kan ons niet vasthouden
Net als het plafond kan ons niet vasthouden

Nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
En al mijn mensen zeggen
Nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
En al mijn mensen zeggen
Nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
En al mijn mensen zeggen

Nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Ma-ckle-meer

Hier zijn we terug te gaan, dit is het moment
Vanavond is de avond, zullen we tot vechtenhet is voorbij
Zodat we onze handen omhoog als het plafond kan ons niet vasthouden
Net als het plafond kan ons niet vasthouden
Hier zijn we terug te gaan, dit is het moment
Vanavond is de avond, zullen we vechten tot het voorbij is
Zodat we onze handen omhoog als het plafond kan ons niet vasthouden
Net als het plafond kan ons niet vasthouden.