Artiest Mackelmore

Songtitle Otherside Remix

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Oh girl, this boat is sinking
There's no sea left for me
And how the sky gets heavy
When you are underneath it!
Oh. I want to sail away from here.
And god. He came down down down down down down down down
And said (down down down down down down down down)
Nothing (down down down down down down down down)

He rolled up, asked him what he was sippin' on
He said lean, You want to hit it, dawg?
That's the same stuff
Weezy's sippin' huh?
And tons of other rappers that be spittin' hard
Yup yup five a bone
When he passed him that Styrofoam the Easter pink, heard it in a rhyme before
Finally got to see what all the hype was on
And then he took a sip, sittin' in the Lincoln thinkin' he was pimpin' as he listen to the system
Little did he know that it was just as addictive as bass
Not the kind of hit from the kick drum
Hot box, let the bass bump
Take it to the face, gulp
Months later the use went up
Every blunt was accompanied by the pink stuff
But Goddamn he loved that feelin'
Purple rain coated in the throat
Just so healin'
Medicine alleviate the sickness
Liquid affix and it comes with a cost
Wake up, cold sweat, scratchin', itchin'
Trying to escape the skin that barely fit him
Gone, get another bottle just to get a couple swallows
Headed towards the bottom couldn't get off it
Didn't even think he had a problem
Though he couldn't sleep without gettin' nauseous
Room spinnin', thinkin' he might've sipped just a little bit too much of that cough syrup
His eyelids closed shut
Sat back in the chair clutchin' that cup
Girlfriend came and a couple hours later said his name shook him but he never got up

He never got up, he never got up
We live on the cusp of death thinkin' that it won't be us
It won't be us, it won't be us, it won't be us
Nah, it won't be us
Oh girl, this boat is sinking
There's no sea left for me
And how the sky gets heavy
When you are underneath it!
Oh. I want to sail away from here.
And god. He came down down down down down down down down
And said (down down down down down down down down)
Nothing (down down down down down down down down)

He just wanted to act like them
He just wanted to rap like him
Us as rappers underestimate the power and the effects that we have on these kids
Blunt passed, ash in a tin, pack being pushed, harassed by the feds
The fact of it is most people that rap like this talkin' about some shit they haven't lived
Surprise, you know the drill
Trapped in a box, declined record sales
Follow the formula violence, drugs, and, sex sells
So we try to sound like someone else
This is not Californication
There's no way to glorify this pavement
Syrup, Percocet, and an eighth a day will leave you broke, depressed, and emotionally vacant
Despite how Lil Wayne lives
It's not conducive to being creative
And I know 'cause he's my favorite
And I know 'cause I was off that same mix
Rationalize the shit that I'd try after I listen to dedication
But he's an alien, I'd sip that shit, pass out or play Playstation
Months later I'm in the same place
No music made, feeling like a failure
And trust me it's not dope to be 25 and move back to your parent's basement
I've seen my people's dreams die
I've seen what they can be denied
And "weeds not a drug" - that's denial
Groundhog Day life repeat each time
I've seen Oxycontin take three lives
I grew up with them, we used to chief dimes
I've seen cocaine bring out the demons inside
Cheatin' and lyin'
Friendship cease, no peace in the mind
Stealin' and takin' anything to fix the pieces inside
Broken, hopeless, headed nowhere
Only motivation for what the dealer's supplying
That rush, that drug, that dope
Those pills, that crumb, that roach
Thinkin' I would never do that, not that drug
And growing up nobody ever does
Until you're stuck, lookin' in the mirror like I can't believe what I've become
Swore I was gonna be someone
And growing up everyone always does
We sell our dreams and our potential
To escape through that buzz
Just keep me up, keep me up
Hollywood here we come

Oh girl this boat is sinking
There's no sea left for me
And how the sky gets heavy
When you are underneath it
Oh, I want to sail away from here
And god. He came down down down down down down down
And said
Nothing

Vertaling

Oh meisje, deze boot zinkt
Er is geen zee meer voor mij
En hoe de hemel krijgt zware
Als je eronder!
Oh. Ik wil weg te varen van hier.
En god. Hij kwam down down down down down down down down
En zeiden (down down down down down down down down)
Niets (down down down down down down down down)

Hij opgerold, vroeg hem wat hij werd sippin '
Hij zei mager, je wilt om het te raken, dawg?
Dat is hetzelfde spul
Weezy's sippin 'huh?
En tal van andere rappers die "moeilijk worden spittin
Yup yup vijf eenbot
Als hij hem voorbij dat Styrofoam de Pasen roze, hoorde het in een rijm voor
Ten slotte kregen we te zien wat alle hype was over
En toen nam hij een slok, Sittin 'in het Lincoln denken' hij pimpin ', zoals hij het systeem luisteren
Weinig wist hij dat het was net zo verslavend als bas
Niet het soort van hit uit de kick drum
Hot box, laat de bas bult
Neem het aan het gezicht, gulp
Maanden later ging het gebruik omhoog
Elke bot werd vergezeld door de roze spul
Verdomme maar hij hield dat feelin '
Purple Rain gecoatin de keel
Net zo healin '
Geneeskunde verlichten van de ziekte
Vloeibare affix en het komt met een kostprijs
Wakker worden, koud zweet, scratchin ', itchin'
Proberen om de huid die nauwelijks fit hem ontsnappen
Gegaan, krijgen nog een fles om er maar een paar zwaluwen krijgen
Liep naar de bodem kon niet eraf
Wist niet eens dat hij een probleem had
Hoewel hij niet kon slapen zonder gettin 'misselijk
Kamer Spinnin ', denken' hij zou hebben dronk net een beetje te veel van die hoestsiroop
Zijn oogleden gesloten shut
Leunde achterover inde stoel clutchin 'die beker
Vriendin kwam en een paar uur later zei zijn naam schudde hem, maar hij nooit opstond

Hij kreeg nooit, hij nooit opstond
Wij wonen op de vooravond van de dood denken 'dat het ons niet zal zijn
Het zal ons niet, het zal ons niet, het zal niet ons
Nah, zal het ons niet
Oh meisje, deze boot zinkt
Er is geen zee meer voor mij
En hoe de hemel krijgt zware
Als je eronder!
Oh. Ik wil weg te varen van hier.
En god. Hij kwam down down down down down down down down
En zeiden (down downdown down down down down down)
Niets (down down down down down down down down)

Hij wilde alleen maar om op te treden als hen
Hij wilde alleen maar om rap als hem
Ons als rappers onderschatten de kracht en de effecten die we hebben op deze kinderen
Blunt gepasseerd, as in een blikje, pak geduwd, lastig gevallen door de FBI
Het feit van het is de meeste mensen dat rap als dit talkin 'over sommige shit ze hebben niet geleefd
Verrassing, je kent het wel
Gevangen in een doos, recordomzet gedaald
Volg de formule geweld, drugs en, sexverkoopt
Dus we proberen te klinken als iemand anders
Dit is niet Californication
Er is geen manier om dit bestrating verheerlijken
Siroop, zal Percocet, en een achtste dag laat je brak, depressief, en emotioneel leegstaande
Ondanks hoe Lil Wayne woont
Het is niet bevorderlijk voor creatief
En ik weet dat omdat hij is mijn favoriet
En ik weet dat omdat ik was buiten dat dezelfde mix
Rationaliseren van de shit dat ik zou proberen nadat ik luister naar toewijding
Maar hij is een vreemde, ik zou genieten van die shit, flauwvalt of speel Playstation
Maanden later ben ik in dezelfde plaats
Geen muziek gemaakt, het gevoel als een mislukking
En geloof me het is niet dope te zijn 25 en terug te gaan naar de kelder van je ouders
Ik heb gezien dat de dromen van mijn mensen sterven
Ik heb gezien wat ze kunnen worden geweigerd
En "onkruid geen drug" - dat is ontkenning
Groundhog Day leven herhalen telkens
Ik heb gezien Oxycontin nemen drie levens
Ik ben opgegroeid met hen, hebben we gebruikt om chief dubbeltjes
Ik heb gezien dat cocaïne brengen de demonen binnen
Cheatin 'en lyin
Vriendschap staakt, geen vrede in de geest
Stealin 'en neem' alles om de stukken op te lossenbinnen
Gebroken, hopeloos, nergens geleid
Enige motivatie voor wat de dealer leveren
Dat rush, die drug, die dope
Die pillen, dat kruimel, dat voorn
Denken 'Ik zou dat nooit doen, niet dat drugs
En opgroeien niemand ooit doet
Totdat je vastzit, lookin 'in de spiegel zoals ik kan niet geloven wat ik ben geworden
Gezworen dat ik wou iemand zijn
En opgroeien iedereen altijd doet
Wij verkopen onze dromen en ons potentieel
Om te ontsnappen door die buzz
Hou me op, hou me up
Hollywood hier zijn wekomen

Oh meisje Deze boot zinkt
Er is geen zee meer voor mij
En hoe de hemel krijgt zware
Als je eronder
Oh, ik wil hier weg te varen
En god. Hij kwam down down down down down down
En zei:
Niets