Artiest Mackle More

Songtitle Same Love

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Macklemore - Same Love

When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay
Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight.
I told my ma. Tears rushing down my face
She's like "Benn you've loved girls since before pre-k"
Tripping, yeah I guess she had a point, didn't she
Bunch of stereotypes all in my head
I remember doing the math like "Yeah,
I'm good in little league" A pre-convceived idea of what it all meant.
For those that like the same sex, have the characteristics
The right-wing conservators think it's a decision, 
And you can be cured with some treatment and religion.
Man-made rewiring of a pre-disposition. 
Playing God. Ah na, here we go
America, the brave, still fears what we don't know.
And God loves all his children, and somehow forgotten
But we paraphrase a book written 35 hundred years ago.

Buh Bah, Buh Bah, And I can't change,
Even if I try. Even if I wanted to.
And I can't change. Even if I tried, 
Even if I wanted to.
My love, my love, my love
She keeps me warm (4x)

If I was gay, I would think hip-hop hates me.
Have you read the YouTube comments lately?
"Man, that's gay", gets dropped on the daily
We become so numb to what we're saying.
A culture founded from oppression.
Yeah, we don't have acceptance for them
Call each other faggots, behind the keys of a message board.
A word routed in hate, yet our genre still ignores it.
Gay is anonymus with the lesser.
It's the same that caused war from religion.
Gender to skin colour, the complexion of your pigment.
The same fight that let people to walk-outs and sit-ins.
It's human rights for everybody, there is no difference.
Live on! And be yourself!
When I was at church, they taught me something else.
If you preach hate at the service, those words aren't annointed.
That holy water, that you soak in has been poisoned. 
When everyone else is more comfortable remaining voiceless.
Rather than fighting for humans, that have had their rights stolen. 
I might not be the same, but that's not important.
No freedom till we're equal.
Damn right I support it.

Buh Bah, Buh Bah, And I can't change,
Even if I try. Even if I wanted to.
And I can't change. Even if I tried, 
Even if I wanted to.
My love, my love, my love
She keeps me warm (4x)

We press play. Don't press pause.
Progress, march on. With the vail over our eyes. 
We turn back on the cause
Till the day that my uncles can be united by law
When kids are walking round the hallway,
Plagued by pain in their heart.
A World so hateful. Some would rather die than be who they are
And a certificate on paper, isn't gonna solve it all, 
but it's a damn good place to start.
No law's gonna change us, We have to change us.
Whatever God you believe in, we come from the same one.
Strip away the fear. Underneath it's all the same love
About the time that we raised up... the same

Buh Bah, Buh Bah, And I can't change,
Even if I try. Even if I wanted to.
And I can't change. Even if I tried, 
Even if I wanted to.
My love, my love, my love
She keeps me warm (4x)

Love is patient, Love is kind
Love is patient, love is kind
(Not crying on sundays)
Love is patient
(Not crying on sundays)
Love is kind
(I'm not crying on sundays)
Love is patient
(I'm not crying on sundays)
Love is kind
(I'm not crying on sundays)
Love is patient
(I'm not crying on sundays)
Love is kind
(I'm not crying on sundays)
Love is patient
(I'm not crying on sundays)
Love is kindLove is kind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!

 

Wat andere gebruikers ook bekekenMacklemore - Thrift ShopMacklemore - can't hold usMacklemore - WingsLorde - RoyalsJohn Legend

Vertaling

Macklemore - Zelfde Liefde

Toen ik in de 3de graad, dacht ik dat ik homo was
Want ik kon tekenen, mijn oom was, en ik hield mijn kamer recht.
Ik vertelde mijn ma. Tranen haasten naar beneden mijn gezicht
Ze is als "Benn u heb liefgehad meisjes al voor pre-k"
Struikelen, ja ik denk dat ze een punt had, heeft ze
Stelletje stereotypen allemaal in mijn hoofd
Ik herinner me het doen van de wiskunde als "Ja,
Ik ben goed in Little League "Een pre-convceived idee van wat het allemaal betekende.
Voor degenen die hetzelfde geslacht willen, hebben de kenmerken
Derechtse conservatoren denken dat het een beslissing,
En u kan worden genezen met enige vorm van behandeling en religie.
Man-made nieuwe bedrading van een predispositie.
Playing God. Ah na, hier gaan we
Amerika, de dappere, toch vreest wat we niet weten.
En God houdt van al zijn kinderen, en een of andere manier vergeten
Maar we parafraseren een boek geschreven 35 honderd jaar geleden.

Buh Bah, Bah Buh, En ik niet kan veranderen,
Zelfs als ik probeer. Zelfs als ik wilde.
En ik kan niet veranderen. Zelfs als ik probeerde,
Zelfs als ik wilde.
Mijn liefde, mijn liefde, mijnliefde
Ze houdt me warm (4x)

Als ik homo was, zou ik denken hip-hop haat me.
Heb je de laatste tijd lees de YouTube comments?
"Man, dat is gay", wordt gedropt op de dagelijkse
We worden zo gevoelloos aan wat we zeggen.
Een cultuur ontstaan ​​uit onderdrukking.
Ja, we hebben geen acceptatie voor hen
Elkaar bellen takkenbossen, achter de toetsen van een message board.
Een woord gerouteerd in haat, maar onze genre negeert het nog steeds.
Gay is anonymus met de mindere.
Het is dezelfde die oorlog veroorzaakt door religie.
Geslacht op de huidskleur, deteint van uw pigment.
Dezelfde strijd die mensen te laten lopen-outs en sit-ins.
Het is de mensenrechten voor iedereen, er is geen verschil.
Live on! En wees jezelf!
Toen ik in de kerk was, ze me iets anders geleerd.
Als je predikt haat bij de dienst, zijn die woorden niet gezalfd.
Dat heilig water, dat u geniet in is vergiftigd.
Wanneer iedereen is comfortabeler resterende stemloos.
In plaats van te vechten voor mensen, die hebben hun rechten gestolen.
Ik zou niet hetzelfde zijn, maardat is niet belangrijk.
Geen vrijheid tot we gelijk.
Damn right Ik steun het.

Buh Bah, Bah Buh, En ik niet kan veranderen,
Zelfs als ik probeer. Zelfs als ik wilde.
En ik kan niet veranderen. Zelfs als ik probeerde,
Zelfs als ik wilde.
Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde
Ze houdt me warm (4x)

Wij op play. Druk niet op pauze.
Vooruitgang, maart op. Met de deksel op onze ogen.
We keren terug naar de oorzaak
Tot de dag dat mijn ooms kunnen worden verenigd door de wet
Wanneer kinderen lopen rond de hal,
Geplaagd door pijn in hun hart.
EenWereld zo hatelijk. Sommigen zouden liever sterven dan zijn wie ze zijn
En een certificaat op papier, ga niet op te lossen het allemaal,
maar het is een verdomd goede plek om te beginnen.
Zal geen wet ons te veranderen, hebben wij om ons te veranderen.
Wat God je gelooft in, we komen uit dezelfde.
Strip de angst weg. Onder het is allemaal dezelfde liefde
Rond de tijd dat we opstaan ​​... hetzelfde

Buh Bah, Bah Buh, En ik niet kan veranderen,
Zelfs als ik probeer. Zelfs als ik wilde.
En ik kan niet veranderen. Zelfs als ik probeerde,
Zelfs als ik wilde.
Mijnliefde, mijn liefde, mijn liefde
Ze houdt me warm (4x)

De liefde is geduldig, liefde is vriendelijk
Liefde is geduldig, liefde is vriendelijk
(Niet huilen op zondag)
De liefde is geduldig
(Niet huilen op zondag)
De liefde is vriendelijk
(Ik huil niet op zondag)
De liefde is geduldig
(Ik huil niet op zondag)
De liefde is vriendelijk
(Ik huil niet op zondag)
De liefde is geduldig
(Ik huil niet op zondag)
De liefde is vriendelijk
(Ik huil niet op zondag)
De liefde is geduldig
(Ik huil niet op zondag)
De liefde is vriendelijkDe liefde is vriendelijk

Wijzigen Zit er ENL fuit inde songtekst? Wijzig zoom Dan nu!Wat other users also bekekenMacklemore - Zuinigheid ShopMacklemore - kan niet vasthouden usMacklemore - WingsLorde - RoyalsJohn Legend