Artiest Macklemore And Ryan Lewis

Songtitle Starting Over

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

1, 2, nah.
Those 3 plus years, I was so proud of
And I threw ‘em all away for 2 Styrofoam cups
The irony, everyone will think that he lied to me
Made my sobriety so public, there’s no fuckin’ privacy
If I don’t talk about it then I carry a date
08-10-08, but now it’s been changed
and every wanna put me in some box as a saint that I never was,
it’s the false prophet that never came
And will they think that everything that I've written has all been fake
Or will I just take my slip to the grave?
Uh, what the fuck are my parents gonna say?
The success story that got his life together and changed
And you know what pain looks like
When you tell your dad you relapsed then look him directly into his face
The seat on your shoulder’s the seemingly heavy weight
Haven't seen tears like this on my girl
In a while the trust that I once built’s been betrayed
But I’d rather live telling the truth and be judged for my mistakes
Than falsely held up, given props, loved and praised
I guess I gotta get this on the page

Feeling sick and helpless, lost the compass where self is
I know what I gotta do and I can’t help it
One day at a time is what they tell us
Now I gotta find a way to tell them
God help ‘em
Yeah, one day at a time is what they tell us
Now I gotta find a way to tell them

We fall so hard
Now we gotta get back what we lost... lost...
I thought you’d go
But you were with me all along... along...

And every kid that came up to me
And said I was the music they listened to when they first got clean
Now look at me, a couple days sober
I’m fighting demons
Back of that meeting on the east side
Shaking tweakin', hope that they don’t see it
Hope that no one is looking
That no one recognizes that failure under that hoodie
Was posted in the back with my hands crossed shooken
If they call on me I’m passing, if they talk to me I’m booking out that door
But before I can make it somebody stops me and says, "Are you Macklemore?
Maybe this isn’t the place or time.
I just wanted to say that if it wasn’t for Otherside I wouldn’t have made it."
I just look down at the ground and say, "Thank you."
She tells me she has 9 months and that she’s so grateful
Tears in her eyes, looking like she’s gonna cry, fuck!
I barely got 48 hours, treated like I’m some wise monk
I wanna tell her I relapsed but I can’t
I just shake her hand and tell her congrats
Get back to my car and I think I’m tripping, yeah
'Cause God wrote "Otherside", that pen was in my hand
I’m just a flawed man, man I fucked up up
Like so many others I just never thought I would
I never thought I would, didn’t pick up the book
Doin’ it by myself, didn’t turn out that good

If I can be an example of getting sober
Then I can be an example of starting over
If I can be an example of getting sober
Then I can be an example of starting over

We fall so hard
Now we gotta get back what we lost... lost...
I thought you'd go
But you were with me all along... along...

We fall so hard
Now we gotta get back what we lost... lost...

Vertaling

1, 2, nah.
Die 3 jaar plus, ik was zo trots op
En ik gooide ze allemaal weg voor 2 Styrofoam kopjes
De ironie, zal iedereen denken dat hij loog tegen mij
Maakte mijn nuchterheid zo openbaar, er is geen fuckin 'privacy
Als ik niet over praten dan dragen ik een datum
08-10-08, maar nu is het veranderd
en elke wanna me in sommige doos als een heilige, dat ik nooit was,
het is de valse profeet, die nooit kwam
En zullen ze denken dat alles wat ik heb geschreven is allemaal nep geweest
Of zal ik gewoon mijn slip aan degraf?
Uh, wat de fuck zijn m'n ouders zeggen?
Het succesverhaal dat zijn leven kwamen bij elkaar en veranderd
En weet je wat pijn eruit ziet
Wanneer je je vader vertellen dat je teruggevallen direct kijken hem vervolgens in zijn gezicht
De zetel op je schouder is het schijnbaar zwaar gewicht
Nog niet gezien tranen als dit op mijn meisje
In een tijd het vertrouwen dat ik ooit gebouwd is al verraden
Maar ik leef liever de waarheid vertelt en beoordeeld worden voor mijn fouten
Dan valselijk opgehouden, gegeven rekwisieten, geliefd en geprezen
Ik denk dat ikgotta get deze op de pagina

Misselijk gevoel en hulpeloos, verloor het kompas waar zelf is
Ik weet wat ik moet doen en ik kan het niet helpen
Een dag op een moment is wat ze ons vertellen
Nu moet ik een manier vinden om hen te vertellen
God helpe 'em
Ja, een dag op een moment is wat ze ons vertellen
Nu moet ik een manier vinden om hen te vertellen

We vallen zo hard
Nu we moeten terug wat we verloren ... verloren ...
Ik dacht dat je zou gaan
Maar je was bij mij al die tijd ... langs ...

En elk kind dat tot mij kwam
En zei dat ik was de muziek die zegeluisterd toen ze voor het eerst kreeg schoon
Kijk nu eens naar mij, een paar dagen nuchter
Ik vecht demonen
Achterkant van die vergadering aan de oostkant
Schudden Tweakin ', hopen dat ze het niet zien
Hoop dat niemand kijkt
Dat niemand erkent dat het niet onder die hoodie
Is geplaatst in de rug met mijn handen gekruist Shooken
Als ze een beroep op me ik ben passeren, als ze tegen me praat ik boeken die deur
Maar voordat ik kan het iemand me stopt en zegt: "Ben je Macklemore?
Misschien is dit niet de plekof tijd.
Ik wilde alleen maar zeggen dat als het niet voor Otherside Ik zou het niet hebben gedaan. "
Ik kijk alleen maar naar de grond en zeg: "Dank je."
Ze vertelt me ​​dat ze heeft 9 maanden en dat ze zo dankbaar
Tranen in haar ogen, op zoek als ze gaat huilen, neuken!
Ik kreeg nauwelijks 48 uur, behandeld alsof ik een wijs monnik
Ik wil vertel haar dat ik terugval, maar ik kan het niet
Ik schud haar hand en vertel haar congrats
Terug naar mijn auto en ik denk dat ik struikelen, ja
Want God schreef "Otherside", die pen was inmijn hand
Ik ben gewoon een gebrekkig man, man ik omhoog fucked up
Zoals zo vele anderen die ik had nooit gedacht dat ik zou doen
Ik had nooit gedacht dat ik zou doen, niet pikken het boek
Doin 'het door mij, niet blijken dat goede

Als ik een voorbeeld van het krijgen nuchter kan zijn
Dan kan ik een voorbeeld van het starten dan wel
Als ik een voorbeeld van het krijgen nuchter kan zijn
Dan kan ik een voorbeeld van het starten dan wel

We vallen zo hard
Nu we moeten terug wat we verloren ... verloren ...
Ik dacht dat je zou gaan
Maar je was bij mij al die tijd ... langs ...

Wijvallen zo hard
Nu we moeten terug wat we verloren ... verloren ...

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bosmanict/domains/vertaalsongtekst.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1236