Artiest Macklemore X Ryan Lewis

Songtitle Same Love

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

When I was in the third grade I thought that I was gay,
 'Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight.
 I told my mom, tears rushing down my face
 She's like "Ben you've loved girls since before pre-k, trippin' "
 Yeah, I guess she had a point, didn't she?
 Bunch of stereotypes all in my head.
 I remember doing the math like, "Yeah, I'm good at little league"
 A preconceived idea of what it all meant
 For those that liked the same sex
 Had the characteristics
 The right wing conservatives think it's a decision
 And you can be cured with some treatment and religion
 Man-made rewiring of a predisposition
 Playing God, aw nah here we go
 America the brave still fears what we don't know
 And God loves all his children, is somehow forgotten
 But we paraphrase a book written thirty-five-hundred years ago
 I don't know

 And I can't change
 Even if I tried
 Even if I wanted to
 And I can't change
 Even if I tried
 Even if I wanted to
 My love
 My love
 My love
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm

 If I was gay, I would think hip-hop hates me
 Have you read the YouTube comments lately?
 "Man, that's gay" gets dropped on the daily
 We become so numb to what we're saying
 A culture founded from oppression
 Yet we don't have acceptance for 'em
 Call each other faggots behind the keys of a message board
 A word rooted in hate, yet our genre still ignores it
 Gay is synonymous with the lesser
 It's the same hate that's caused wars from religion
 Gender to skin color, the complexion of your pigment
 The same fight that led people to walk outs and sit ins
 It's human rights for everybody, there is no difference!
 Live on and be yourself
 When I was at church they taught me something else
 If you preach hate at the service those words aren't anointed
 That holy water that you soak in has been poisoned
 When everyone else is more comfortable remaining voiceless
 Rather than fighting for humans that have had their rights stolen
 I might not be the same, but that's not important
 No freedom till we're equal, damn right I support it

 (I don't know)

 And I can't change
 Even if I tried
 Even if I wanted to
 My love
 My love
 My love
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm

 We press play, don't press pause
 Progress, march on
 With the veil over our eyes
 We turn our back on the cause
 Till the day that my uncles can be united by law
 When kids are walking 'round the hallway plagued by pain in their heart
 A world so hateful some would rather die than be who they are
 And a certificate on paper isn't gonna solve it all
 But it's a damn good place to start
 No law is gonna change us
 We have to change us
 Whatever God you believe in
 We come from the same one
 Strip away the fear
 Underneath it's all the same love
 About time that we raised up... sex

 And I can't change
 Even if I tried
 Even if I wanted to
 And I can't change
 Even if I tried
 Even if I wanted to
 My love
 My love
 My love
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm

 Love is patient
 Love is kind
 Love is patient
 Love is kind
 (not crying on Sundays)
 Love is patient
 (not crying on Sundays)
 Love is kind
 (I'm not crying on Sundays)
 Love is patient
 (not crying on Sundays)
 Love is kind
 (I'm not crying on Sundays)
 Love is patient
 (not crying on Sundays)
 Love is kind
 (I'm not crying on Sundays)
 Love is patient
 Love is kind

Vertaling

Toen ik in de derde klas Ik dacht dat ik homo was,
Want ik kon tekenen, mijn oom was, en ik hield mijn kamer recht.
Ik vertelde mijn moeder, tranen haasten naar beneden mijn gezicht
Ze is als "Ben je meiden heb gehouden sinds voor pre-k, Trippin '"
Ja, ik denk dat ze een punt, nietwaar?
Stelletje stereotypen allemaal in mijn hoofd.
Ik herinner me het doen van de wiskunde als, "Ja, ik ben goed in Little League"
Een vooropgezet idee van wat het allemaal betekende
Voor degenen die het zelfde geslacht vond
Had de karakteristieken
De rechtervleugelconservatieven denken dat het een beslissing
En u kunt worden genezen met enige vorm van behandeling en religie
Kunstmatige bedrading van een aanleg
God spelen, aw nah hier gaan we
Amerika de dappere vreest nog steeds wat we niet weten
En God houdt van al zijn kinderen, is een of andere manier vergeten
Maar we parafraseren een boek geschreven 35-100 jaar geleden
Ik weet het niet

En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
Mijn liefde
Mijn liefde
Mijn liefde
Zijhoudt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm

Als ik homo was, zou ik denk dat hip-hop haat me
Hebt u het YouTube comments laatste tijd lezen?
"Man, dat is gay" wordt gedropt op de dagelijkse
We worden zo gevoelloos aan wat we zeggen
Een cultuur opgericht van onderdrukking
Toch hebben we niet aanvaarden voor 'em hebben
Elkaar bellen flikkers achter de toetsen van een message board
Het woord geworteld in haat, maar onze genre negeert het nog steeds
Gay is synoniem met de mindere
Het is dezelfde haat dat isveroorzaakt oorlogen van religie
Geslacht aan huidskleur, de teint van je pigment
Dezelfde strijd die leidde mensen tot outs lopen en zitten ins
Het is de mensenrechten voor iedereen, er is geen verschil!
Live op en wees jezelf
Toen ik in de kerk dat ze me iets anders geleerd
Als je predikt haat bij de dienst die woorden zijn niet gezalfd
Dat heilig water dat u geniet in is vergiftigd
Als iedereen is comfortabeler resterende stemloze
Plaats van te vechten voor mensen die hebben hun gehadrechten gestolen
Ik zou niet hetzelfde zijn, maar dat is niet belangrijk
Geen vrijheid tot we gelijk, vloekrecht steun ik het

(Ik weet het niet)

En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
Mijn liefde
Mijn liefde
Mijn liefde
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm

Wij op play drukken, druk dan niet op pauze
Vooruitgang, maart op
Met de sluier over onze ogen
We draaien onze rug op de oorzaak
Tot de dag dat mijn ooms kunnen worden verenigd door de wet
Wanneer kinderen lopen'Rond de hal geplaagd door pijn in hun hart
Een wereld zo gehaat sommigen zouden liever sterven dan te zijn wie ze zijn
En een certificaat op papier niet gaat oplossen het allemaal
Maar het is een verdomd goede plek om te beginnen
Geen wet gaat ons te veranderen
We moeten om ons te veranderen
Wat God je gelooft in
We komen uit een en dezelfde
Verwijderen de angst
Onder het is allemaal dezelfde liefde
Hoog tijd dat we opstaan ​​... seks

En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
En ik kan niet veranderen
Zelfs als ikbeproefd
Zelfs als ik wilde
Mijn liefde
Mijn liefde
Mijn liefde
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm

De liefde is geduldig
De liefde is vriendelijk
De liefde is geduldig
De liefde is vriendelijk
(Niet huilen op zondag)
De liefde is geduldig
(Niet huilen op zondag)
De liefde is vriendelijk
(Ik huil niet op zondag)
De liefde is geduldig
(Niet huilen op zondag)
De liefde is vriendelijk
(Ik huil niet op zondag)
De liefde is geduldig
(Niet huilen op zondag)
De liefde is vriendelijk
(Ik huil niet op zondag)
Liefde ispatiënt
De liefde is vriendelijk

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bosmanict/domains/vertaalsongtekst.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1236