Artiest N.W.A.

Songtitle Straight Outta Compton

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

You are now about to witness the strength of street knowledge

Verse One: Ice Cube

Straight outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube
From the gang called Niggaz With Attitudes
When I'm called off, I got a sawed off
Squeeze the trigger, and bodies are hauled off
You too, boy, if ya fuck with me
The police are gonna hafta come and get me
Off yo ass, that's how I'm goin out
For the punk motherfuckers that's showin out
Niggaz start to mumble, they wanna rumble
Mix em and cook em in a pot like gumbo
Goin off on a motherfucker like that
with a gat that's pointed at yo ass
So give it up smooth
Ain't no tellin when I'm down for a jack move
Here's a murder rap to keep yo dancin
with a crime record like Charles Manson
AK-47 is the tool
Don't make me act the motherfuckin fool
Me you can go toe to toe, no maybe
I'm knockin niggaz out tha box, daily
yo weekly, monthly and yearly
until them dumb motherfuckers see clearly
that I'm down with the capital C-P-T
Boy you can't fuck with me
So when I'm in your neighborhood, you better duck
Coz Ice Cube is crazy as fuck
As I leave, believe I'm stompin
but when I come back, boy, I'm comin straight outta Compton

Chorus:

[City of Compton, City of Compton]

[Eazy E] Yo Ren
[MC Ren] Whassup?
[Eazy E] Tell em where you from!

Verse Two: MC Ren

Straight outta Compton, another crazy ass nigga
More punks I smoke, yo, my rep gets bigger
I'm a bad motherfucker and you know this
But the pussy ass niggaz don't show this
But I don't give a fuck, I'ma make my snaps
If not from the records, from jackin the crops
Just like burglary, the definition is 'jackin'
And when illegally armed it's called 'packin'
Shoot a motherfucker in a minute
I find a good piece o' pussy, I go up in it
So if you're at a show in the front row
I'm a call you a bitch or dirty-ass ho
You'll probably get mad like a bitch is supposed to
But that shows me, slut, you're composed to
a crazy muthafucker from tha street
Attitude legit cause I'm tearin up shit
MC Ren controls the automatic
For any dumb muthafucker that starts static
Not the right hand cause I'm the hand itself 
every time I pull a AK off the shelf 
The security is maximum and that's a law
R-E-N spells Ren but I'm raw
See, coz I'm the motherfuckin villain
The definition is clear, you're the witness of a killin
that's takin place without a clue
And once you're on the scope, your ass is through
Look, you might take it as a trip
but a nigga like Ren is on a gangsta tip
Straight outta Compton...

Chorus:

[City of Compton, City of Compton]

[Dr. Dre] Eazy is his name and the boy is comin...

Verse Three: Eazy-E

...straight outta Compton
is a brotha that'll smother yo' mother
and make ya sister think I love her
Dangerous motherfucker raises hell
And if I ever get caught I make bail
See, I don't give a fuck, that's the problem
I see a motherfuckin cop I don't dodge him
But I'm smart, lay low, creep a while
And when I see a punk pass, I smile
To me it's kinda funny, the attitude showin a nigga drivin
but don't know where the fuck he's going, just rollin
lookin for the one they call Eazy
But here's a flash, they never seize me
Ruthless! Never seen like a shadow in the dark
except when I unload, see I'll get over the hesitation
and hear the scream of the one who got the last penetration
Give a little gust of wind and I'm jettin
But leave a memory no one'll be forgettin
So what about the bitch who got shot? Fuck her!
You think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker!
This is the autobiography of the E, and if you ever fuck with me
You'll get taken by a stupid dope brotha who will smother
word to the motherfucker, straight outta Compton

Chorus:

[City of Compton, City of Compton]

[Damn that shit was dope!]

Vertaling

U bent nu over te getuigen van de kracht van stratenkennis

Vers een: Ice Cube

Straight Outta Compton, crazy motherfucker genaamd Ice Cube
Van de bende genaamd Niggaz met houdingen
Als ik 'm afgeblazen, ik heb een off gezaagde
Knijp in de trekker, en instanties die zijn afgevoerd
Jij ook, jongen, als ya fuck met me
De politie gaat hafta Kom me maar halen
Uit yo ass, dat 's hoe ik ' m goin out
Voor de punk motherfuckers die 's uit showin
Niggaz beginnen te mompelen, ze willen rumble
Meng en laat em em in een pot, zoals gumbo
Goin de start op een klootzak als die
met een gat dat 's wees op yo ass
Dus geef het op een soepele
Ain 't geen tellin als ik ' m naar beneden voor een jack te verplaatsen
Hier 'sa moord rap te houden yo dancin
met een misdrijf zoals Charles Manson record
AK-47 is het hulpmiddel
Don 't maakt me gek handeling van de motherfuckin
Mij kan je teen voor teen, geen misschien
I 'm knockin niggaz out tha box, dagelijks
yo wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse
totdat ze domme klootzakken duidelijk zien
dat ik 'm neer met de hoofdstad CPT
Jongen je kunt 't neukenmet mij
Dus als ik 'm in je buurt, kun je beter eend
Coz Ice Cube is gek als fuck
Als ik ga, denk dat ik 'm stompin
maar wanneer ik terugkom, jongen, I 'm comin Straight Outta Compton

Chorus:

[Plaats van Compton, Stad van Compton]

[Eazy E] Yo Ren
[MC Ren] Whassup?
[Eazy E] Vertel waar je em uit!

Verse Twee: MC Ren

Straight Outta Compton, een andere gekke kont nigga
Meer punks Ik rook, yo, mijn rep wordt groter,
I 'ma slechte klootzak en je weet dat dit
Maar het poesje kont niggaz don t show 'dit
Maar ik don 't geeft een fuck, I ' ma mijn snaps
Als dat niet uit de registers, uit Jackin de gewassen
Net zoals inbraak, de definitie is 'Jackin '
En als illegaal gewapende het 's met de naam ' packin '
Schiet een klootzak in een minuut
Vind ik een goed stuk o 'kut, ik ga in het
Dus als je 're op een show in de voorste rij
I 'ma noemen je een vuile teef of-ass ho
U 'll waarschijnlijk boos als een wijf wordt verondersteld
Maar dat toont me, slet, je 're samengesteld om
een gekke muthafucker van tha straat
Attitude legitwant ik 'm up shit tearin
MC Ren controles van de automatische
Voor alle domme muthafucker die begint statische
Niet de rechterhand want ik 'm zelf de hand
elke keer als ik een AK pull off the shelf
De beveiliging is maximaal en dat 'sa recht
REN spreuken Ren maar ik 'm rauw
Zie, coz I 'm de motherfuckin schurk
De definitie is duidelijk, u 'bent de getuige van een Killin
dat 's takin plaats zonder een aanwijzing
En als je eenmaal 're over de reikwijdte, is door middel van je kont
Kijk, misschien neem je het als een reis
maar een nigga als Ren is op een gangsta tip
Straight Outta Compton ...

Chorus:

[Plaats van Compton, Stad van Compton]

[Dr Dre] Eazy is zijn naam en de jongen is comin ...

Vers drie: Eazy-E

... Straight Outta Compton
is een brotha dat 'll yo ' smoren moeder
en maak ya zus denk dat ik van haar hou
Gevaarlijke klootzak de boel op stelten
En als ik ooit betrapt ik borgtocht
Zie je, ik don 't geeft een fuck, dat ' s het probleem
Ik zie een motherfuckin cop ik 't Don Dodge hem
Maar ik 'm slim, lag laag, kruip een tijdje
En als ik zie een punk-pass, ikglimlach
Voor mij is het 's best grappig, de houding showin een nigga Drivin
maar don 't weten waar de fuck hij ' s gaan, net rollin
lookin voor degene die ze bellen Eazy
Maar hier 'sa flits, ze nooit te grijpen me
Ruthless! Nooit gezien als een schaduw in het donker
behalve wanneer ik lossen, zie I 'll get over de aarzeling
en hoor de schreeuw van de degene die ik heb de laatste penetratie
Give a little windvlaag en ik 'm jettin
Maar laat niemand een geheugen 'll forgettin
Dus hoe zit het met de teef die ik heb geschoten? Fuck haar!
Je denkt dat ik een verdomd geven over een teef? Ik ga 'ta sucker!
Dit is de autobiografie van de E, en als je ooit met me neuken
U 'll get genomen door een domme dope brotha, die het vertikt
woord aan de klootzak, Straight Outta Compton

Chorus:

[Plaats van Compton, Stad van Compton]

[Damn die shit was dope!]