Artiest N-dubz

Songtitle Papa Can You Hear Me

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

D.A.P’s to the Y
Nah nah frickin’
And this is for my dad
Uncle B

Yeah, i don’t mean to bore, you know my name
Chill for a second, just hear my pain
If you’ve lost any loved ones you’ll feel what i’m saying
I ope its peaceful, down there were they lay ‘em

When someone you loved, who put you up from the start
Built you up and made you into who you are
Who always believed, saying that you’ll be a star
Then all of a sudden they just passed

Dash the reaper from on top of my wardrobe slap dem crack rocks outta may mouth
Put me on stage in front of a crowd now we’re picking up awards while he’s under the ground

My Daddy this and my Daddy that
Well i found mine dead on a couch in ma flat
So much to say, i wish i coulda said bye the only time i’ll talk to him is when i look into the sky

Chorus
All i’ve got is these pictures of ya
And your light blue crack down Nokia
Things in my house still smell of ya
All i wanna say is

Papa if you can hear me (if you hear me)
I regret every bad thing that I said (I said)
Please forgive me if you hear me (if you hear me)
Never knew how much i loved ya till you was dead (till you was dead)

Papa if you can hear me (if you hear me)
If only you, knew what you went and done (went and done)
Please forgive me if you hear me (if you hear me)
See all i know is, I’m proud to be your son (to be your son)
Papa if you can hear me

There aint a way in the world its how I thought this would end up
If it wasn’t for you be there wouldn’t be N-Dubz
Kept us together never knowing we’d end up
Moving onto Mobo’s pushing the benz-up
You pushed and pushed when no one wanted to believe
But back then it was all a dream it’s like you sacrificed your life
For the love of success in a life full of stress
I’m vexed ?

First they love you, second they hate you
They talked about you, when they tried to play you
Behind your back they were tryna betray you
But B, I never had a chance to repay you for the things you done for me
Put me on the right path, kept me from steering left yeah we had a right laugh
But now I’m feeling like Bruce Willis, each and everyday B I really wanna Die Hard

Chorus
All i’ve got is these pictures of ya
And your light blue crack down Nokia
Things in my house still smell of ya
All i wanna say is

Papa if you can hear me (can hear me)
I regret every bad thing that I said (that I said that I said)
Please forgive me if you hear me (if you hear me)
Never knew how much i loved ya till you was dead

If only you
Papa if you can hear me
If only you, knew what you went and done
(Please forgive me if you hear me)
Please forgive me if you hear me
See all I know is, I’m proud to be your son (proud to be your son)
Oww papa if you can hear me

Remember everything that you said
The fights and the laughter
The success and disasters no
But nothing seems clearer
Than the day you were gone
You said, despite all the stress
You have to fight to the death
Coz little girl your a star
Don’t let em kill who you are
You see you gave me a chance
And you look where I am
You are the reason, can’t wait to see you again

Chorus
All I’ve got is these pictures of ya
And your light blue crack down Nokia
Things in my house still smell of ya
All I wanna say is ..

Papa if you can hear me
I regret every bad thing that I said
Please forgive me if you hear me
Never knew how much I loved ya till you was dead

If only you
Papa if you can hear me
If only you, knew what you went and done
Please forgive me if you hear me
See all I know is, I’m proud to be your Son
Papa if you can hear me

N-Dubz, Tealease, I have to say I dropped a tear when I done this shhh..
Like they always say, you dunno what you got till you lose it
Nah Nah Frickin
B you know i’m gonna fulfill ya wish and take care of mum’s in the yard haha
Papa if you can hear me
Please forgive me if you hear me

Vertaling

DAP aan de Y
Nah nah frickin '
En dit is voor mijn vader
Uncle B

Ja, dat bedoel ik niet te vervelen, weet je mijn naam
Chill voor een tweede, net hoor mijn pijn
Als je hebt verloren alle dierbaren je voelt wat ik zeg
Ik opa haar rustige, daar waren ze leggen 'em

Wanneer iemand die je lief, die zet je vanaf het begin
Gebouwd je op en maakte u in wie je bent
Wie altijd geloofd, zeggen dat je een ster
Dan ineens ze net voorbij

Dash van de maaier op de top van mijn garderobe klap dem spleet rotsen outta kan mond
Zet mij op het podium voor een menigte nu zijn we het oppakken van prijzen terwijl hij onder de grond

Mijn papa en mijn papa dat
Nou vond ik de mijne dood op een bank in ma flat
Zo veel te zeggen, ik wou dat ik zei coulda bye de enige keer dat ik met hem praten is wanneer ik kijk naar de hemel

Chorus
Alles wat ik heb is deze foto's van ya
En uw licht blauw spleet van Nokia
Dingen in mijn huis nog steeds de geur van ya
Alles wat ik wil zeggen is

Papa als je hoort mij (als je hoortme)
Ik betreur elke slechte zaak dat ik zei (ik zei)
Vergeef me als je me horen (als je hoort me)
Nooit wist hoeveel i loved ya tot je dood was (tot je dood was)

Papa als je hoort mij (als je hoort me)
Als alleen je wist wat je ging en gedaan (ging en gedaan)
Vergeef me als je me horen (als je hoort me)
See all i know is, ik ben trots om uw zoon (als uw zoon)
Papa als je me kunt horen

Er is niet een weg in de wereld haar hoe ik dacht dat dit zou eindigen
Als het niet was voor je er niet zou worden N-Dubz
Kept ons samen nooit te weten zouden we eindigen
Verhuizen naar Mobo's drukken de benz-up
U geduwd en duwde toen niemand wilde geloven
Maar toen was het allemaal een droom het is alsof je je leven opgeofferd
Voor de liefde van succes in een leven vol stress
Ik ben boos?

Eerst hou van je, tweede haten ze je
Ze spraken over u, toen ze probeerden om u te spelen
Achter je rug ze waren verraden Tryna u
Maar B, had ik nooit een kans om u terug te betalen voor de dingen die je gedaanmij
Zet mij op de goede weg, hield me van sturing links ja we hadden een recht lachen
Maar nu ik voel me net als Bruce Willis, elk en alledaagse BI echt wilt Die Hard

Chorus
Alles wat ik heb is deze foto's van ya
En uw licht blauw spleet van Nokia
Dingen in mijn huis nog steeds de geur van ya
Alles wat ik wil zeggen is

Papa als je me kunt horen (hoor mij)
Ik betreur elke slechte zaak dat ik zei (dat ik zei dat ik zei)
Vergeef me als je me horen (als je hoort me)
Nooit wist hoeveel i loved ya tot je dood was

Als alleen je
Papa als je me kunt horen
Als alleen je wist wat je ging en gedaan
(Vergeef me als je me horen)
Vergeef me als je me horen
Zie alles wat ik weet is, ik ben trots op uw zoon (trots op uw zoon)
Oww papa als je me kunt horen

Vergeet alles wat u zei
De gevechten en de lach
Het succes en rampen niet
Maar niets lijkt duidelijker
Dan de dag dat je weg
U zei dat, ondanks alle stress
Je moet vechten tot de dood
Coz meisje je eenster
Laat em doden wie je bent
Je ziet je gaf me een kans
En je kijkt waar ik ben
U bent de reden, kan niet wachten om je weer te zien

Chorus
Alles wat ik heb is deze foto's van ya
En uw licht blauw spleet van Nokia
Dingen in mijn huis nog steeds de geur van ya
Alles wat ik wil zeggen is ..

Papa als je me kunt horen
Ik betreur elke slechte zaak dat ik zei
Vergeef me als je me horen
Nooit wist hoeveel ik hield ya tot je dood was

Als alleen je
Papa als je me kunt horen
Als alleen je wist wat je ging en gedaan
Vergeef me als je me horen
Zie alles wat ik weet is, ik ben trots op uw Zoon
Papa als je me kunt horen

N-Dubz, Tealease, moet ik zeggen dat ik een traan vallen wanneer ik dit gedaan Shhh ..
Zoals ze altijd zeggen, dunno je wat je hebt totdat je verliest
Nah Nah Frickin
B je weet dat ik ga vervullen ya wensen en zorgen van de mama's in de tuin haha
Papa als je me kunt horen
Vergeef me als je me horen

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bosmanict/domains/vertaalsongtekst.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1236