Artiest P. Diddy Ft Mario Winans

Songtitle Best Friend

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

I've seen a lot of things in my life

Alot of ups and downs

Made alot of mistakes

No matter what, you've always been by my
side

You've always been my best friend

You're the love of my life (Oh)

You're everything to me (Oh)

You never left my side (You're my best
friend)

I love you so much (Yes, you are)

You're my best friendSince the beginning of time

All you did was bless men

Too young to understand but now you my best
friend

How could they doubt you, never think about
you

Don't they know nothing's possible without
you

Faith without fear that's how they raised
me

Words of man kill but never phase me

Grateful for wisdom that you gave me

But still I'm like, dear God I wonder,
could you save me?

Too much sinning, gotta be more than plush
living

Gotta be more than grabbing nines to buck
tin in

Gotta be more than just to lust women

Gotta be more than platinum Rolexes, 600's
and crushed linen

Praise your name, I know some of them hate
their due

Judgment day, don't they know they can't
escape your crew

I'm just trying to live right and pray you
take me through

And with this song I dedicate to you, my
Lord1 - [Mario Winans]

Lord,
you mean the world to me

Before
I was born you chose me

You
always hear me when I'm calling

Even
catch me when I'm falling

You're
the closest one to me

I
surrender all to thee

I want
the whole wide world to see

That
we've always been and we'll always be

Best
friends[Puffy]

Sometimes I reminisce and wonder how I made
it this far

Because of you, I'm me, so you the real
star

Your hindsight, the time's right to get my
mind tight

Then give it to you and let it shine bright

My best friend, only know how to teach the
truth

Plant the seeds of life and let them eat
the fruit

Can't you see that He spread love for you

Shed blood for you, cry for and die for you

Willies with mac millies know how you get
down

We know the drama you bring whenever you
hit town

Just remember when you pray, God is love

Gracious, merciful, forgive even the
hardest thugs

Life as we know it, it all begins with Him

Life as we know it, it all ends with Him

If I was you I would never try to pretend
with Him

He might spaz and blow it, I'm best friends
with himRepeat 1[Puffy]

Been two and a half years since my man Big
passed

Been two and a half years since my world
crashed

I needed help, God gave me the power

Gave me the strength to go face to face
with my darkest hour

Looked me in the eyes and ask "What
you doing unhappy?"

"Don't you know why I'm here?"
and started shooting at me

Back to the wall, is my faith gonna play
out

Never wavered once, gave me no way out

Your time to die, don't even stress the
date

You're coming with me, your soul I'm next
to take

I told him "I'm too much blessed with
faith"

"And living for Christ" and then
he said "Manifest the great"

All of a sudden, what I'm remembering

Ground started to shake, everything
trembling

The power of the truth was shooting through
my Timberlands

Here was my Lord Jesus Christ, my best
friend again, come on

Vertaling

Ik heb veel dingen in mijn leven

Veel ups en downs

Maakte veel fouten

Maakt niet uit wat, heb je altijd al door mijn
zijkant

Je hebt altijd mijn beste vriend

Jij bent de liefde van mijn leven (Oh)

Je bent alles voor mij (Oh)

Je nooit mijn kant (You're my best
vriend)

Ik hou zoveel van je (Ja, je bent)

Je bent mijn beste vriendSinds het begin van de tijd

Alles wat je deed, was mensen zegenen

Te jong om te begrijpen, maar nu u mijn beste
vriend

Hoe kunnen ze je twijfelen, nooit denken
jij

Weten ze niet dat er niets mogelijk is zonder
jij

Geloof zonder angst dat is hoe ze verhoogd
ik

Woorden van de mens te doden, maar nooit me fase

Dankbaar voor wijsheid die je me gaf

Maar toch ben ik graag, lieve God, ik vraag me af,
zou je me slaan?

Te veel zondigen, moet meer zijn dan pluche
wonen

Gotta meer dan grijpen negens te buck
tin

Gotta meer dan alleen voor vrouwen lust

Gotta meer dan platina Rolexes, 600's
en gebroken linnen

Positief uw naam, ik weet dat een aantal van henhaten
hun recht

Judgment Day, ze niet weten dat ze niet kunnen
ontsnappen uw bemanning

Ik probeer alleen maar aan het recht van leven en je bidt
neem me door

En met dit lied Ik draag aan u, mijn
Heer1 - [Mario Winans]

Heer
bedoel je de wereld om mij

Voordat
Ik ben geboren koos u mij

Jij
altijd me horen als ik bel

Gelijk
catch me when I'm vallen

Je
het dichtst bij mij

Ik
overgave tot u alle

Ik wil
de hele wereld te zien

Dat
we altijd al en we zullen altijd

Beste
vrienden[Puffy]

Soms heb ik herinneringen en vraag me af hoe ik
zo ver

Want van u, ben ik, ik zodat u de echte
ster

Uw achteraf gezien, het recht van de tijd om mijn
geest tight

Dan het je geven en laat het licht schijnen

Mijn beste vriend, alleen weten hoe het aanleren van de
waarheid

Plant de zaden van het leven en laat ze eten
de vrucht

Zie je niet dat Hij spreidde liefde voor jou

Vergoten bloed voor u, voor huilen en te sterven voor u

Willies met Mac millies weten hoe je
omlaag

We kennen dedrama breng je wanneer je
hit stad

Bedenk wanneer je bidt, God is liefde

Genadig, barmhartig, vergeef zelfs de
hardest thugs

Het leven zoals wij dat kennen, begint het allemaal met Hem

Het leven zoals wij dat kennen, eindigt het allemaal met Hem

Als ik jou was zou ik nooit proberen te doen alsof
Hem

Hij zou Spaz en blaas het, ik ben best friends
hemHerhaal 1[Puffy]

Been twee en een half jaar geleden dat mijn man Big
geslaagd

Been twee en een half jaar sinds mijn wereld
crashed

Ik had hulp nodig, God gaf me de kracht

Gaf me de kracht om te gaan aangezicht tot aangezicht
met mijn donkerste uur

Keek me in de ogen en vragen: "Wat
doe je ongelukkig? "

"Weet je waarom ik hier ben?"
en begon te schieten op mij

Terug naar de muur, is mijn geloof gaat spelen
uit

Nooit wankelde keer, gaf me geen uitweg

Uw tijd om te sterven, zelfs niet van de stress
datum

Je gaat met mij, je ziel Ik ben volgende
nemen

Ik zei hem: "Ik ben te veel met gezegend
geloof "

"En leven voor Christus" en dan
hij zei: "Manifest van de grote"

Alleeen plotselinge, wat ik onthouden

Grond begon te schudden, alles
beven

De kracht van de waarheid was schieten door
mijn Timberlands

Hier was mijn Heer Jezus Christus, mijn beste
vriend weer, kom op