Artiest Tarja Turunen

Songtitle Sadness Of The Night

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Songteksten.nl 

   
 

Home


Songteksten


Zoeken


Top 45

    

 
Home » Artiesten » T » Tarja Turunen » Songtekst
 

 Printen  ✎ Wijzigen 

Tarja Turunen - Sadness In The Night

In the night,
I feel the cold of my loneliness.
 Cold that embraces my heart.
 Draining my strength to fight.
 Only to breathe this suffering.
 Tell me why?
 Why must I bear this cross.
 So heavy for my soul.
 Please hold me in your love.

 I am the keeper of his heart.
 I was sent to take care of his sweetness.
 Never I'll forget his love.
 Never I'll forget the light.
 That shone in his eyes.

 Let me fly, let me be free.
 To stay with him beyond this life.
 Run across the sky.
 Let me see the sun again.

 Let me die.
 Give me the light.
 I'm waiting for death to knock on my door, to release my pain.
 My sadness in the night.

 Let me die.
 Give me the light.
 I'm waiting for death to knock on my door, to release my pain.
 My sadness in the night forevermore.

 Every daym
 I dream of sunlight in my dark room.
 I want to find a reason why.
 Justify my reason to stay alive,
 Within this pain.
 Tell me why?
 Why must I bear this cross.
 So heavy for my soul?
 Please hold me in your love.

 Let me die.
 Give me the light.
 I'm waiting for death to knock on my door,
 to release my pain.
 My sadness in the night

 Let me die.
 Give me the light.
 I'm waiting for death to knock on my door, to release my pain.
 My sadness in the night.

 Let me die.
 Give me the light.
 I'm waiting for death to knock on my door, to release my pain.
 My sadness in the night.

Lyrics licensed by LyricFind
Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!

Vertaling

Songteksten.nl
Huis


songteksten


Zoeken


Top 45
Home »Artiesten» T »Tarja Turunen» Songtekst


 Printen ✎ WIJZIGEN

Tarja Turunen - Sadness In The Night

In de nacht,
Ik voel de kou van mijn eenzaamheid.
Koud dat omarmt mijn hart.
Aftappen mijn kracht om te vechten.
Alleen om dit lijden te ademen.
Vertel me waarom?
Waarom moet ik draag dit kruis.
Zo zwaar voor mijn ziel.
Gelieve houd me in uw liefde.

Ik ben de bewaarder van zijn hart.
ik ben gestuurdom te zorgen voor zijn zoetheid.
Nooit zal ik zijn liefde te vergeten.
Nooit zal ik het licht vergeten.
Dat scheen in zijn ogen.

Laat me vliegen, laat me vrij.
Bij hem te blijven na dit leven.
Ren langs de hemel.
Laat me weer te zien de zon.

Laat mij sterven.
Geef mij het licht.
Ik wacht op de dood te kloppen op mijn deur, om mijn pijn los te laten.
Mijn verdriet in de nacht.

Laat mij sterven.
Geef mij het licht.
Ik wacht op de dood te kloppen op mijn deur, om mijn pijn los te laten.
Mijn verdriet in de nacht voor eeuwig.

elke daym
Ik droom van het zonlicht in mijn donkere kamer.
Ik wil een reden te vinden.
Rechtvaardigen mijn verstand in leven te blijven,
Binnen deze pijn.
Vertel me waarom?
Waarom moet ik draag dit kruis.
Zo zwaar voor mijn ziel?
Gelieve houd me in uw liefde.

Laat mij sterven.
Geef mij het licht.
Ik wacht op de dood te kloppen op mijn deur,
om mijn pijn los te laten.
Mijn verdriet in de nacht

Laat mij sterven.
Geef mij het licht.
Ik wacht op de dood te kloppen op mijn deur, om mijn pijn los te laten.
Mijn verdriet in de nacht.

Laat mij sterven.
Geef mij het licht.
Ik wacht op de dood te kloppen op mijn deur, om mijn pijn los te laten.
Mijn verdriet in de nacht.

Lyrics licentie van LyricFind
WIJZIGEN Zit er Een fout in de songtekst? Wijzig zoom dan nu!