Artiest Taylor Siwft

Songtitle Love Story

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standing there on a balcony in summer air
I see the lights, see the party, the ball gowns
I see you make your way through the crowd
And say hello, little did I know 

That you were Romeo
You were throwing pebbles
And my daddy said stay away from Juliet
And I was crying on the staircase
Begging you please don't go 

And I said
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all that's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say
yes 

So I sneak out to the garden to see you
We keep quiet 'cause we're dead if they knew
So close your eyes, lets keep this down for a little while
Oh, oh, 

'Cause you were Romeo,
I was a scarlet letter
And my daddy said stay away from Juliet
But you were everything to me
I was begging you please don't go 

And I said
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all that's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby, just say yes 

Romeo, save me, they try to tell me how to feel
This love is difficult, but it's real
Don't be afraid, we'll make it out of this mess
It's a love story,baby, just say yes 

Oh oh

I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town 

And I said
Romeo save me, I've been feeling so alone
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head, I don't know what to think
He knelt to the ground and pulled out a ring
And said 

Marry me, Juliet, you'll never have to be alone
I love you and that's all I really know
I talked to your dad, go pick out a white dress
It's a love story, baby, just say yes 

Oh, oh, oh, oh 

'Cause we were both young when I first saw you

Vertaling

We waren allebei jong toen ik voor het eerst zag, je
Ik sluit mijn ogen en de flashback begint
Ik ben daar stond op een balkon in de zomer de lucht
Ik zie de lichten, zie de partij, de baljurken
Ik zie dat je je een weg door de menigte
En zeg hallo, deed weinig weet ik

Dat u Romeo
Je was het gooien van steentjes
En mijn vader zei blijf weg van Juliet
En ik huilde op de trap
Bedelen je alsjeblieft niet gaan

En ik zei
Romeo, neem me ergens kunnen we alleen
Ik zal wachten, alles wat er over te doen is
Je zult de prins zijn en ik zal de prinses
Het is een liefdesverhaal baby net zeggen
ja

Dus ik stiekem naar de tuin om je te zien
We zwijgen omdat we dood zijn als ze wisten
Dus doe je ogen dicht, laat Houd deze vaststelling, voor een tijdje
Oh, oh,

Want je was Romeo,
Ik was een scharlaken letter
En mijn vader zei blijf weg van Juliet
Maar je was alles voor mij
Ik was smeek je alsjeblieft niet gaan

En ik zei
Romeo, neem me ergens kunnen we alleen
Ik zal wachten, alles wat er over te doen islopen
Je zult de prins zijn en ik zal de prinses
Het is een liefdesverhaal baby net zeggen ja

Romeo, red mij, proberen ze me te vertellen hoe te voelen
Deze liefde is moeilijk, maar het is echt
Wees niet bang, we maken uit deze puinhoop
Het is een liefdesverhaal, baby, gewoon 'ja' zeggen

Oh oh

Ik moe van het wachten
Me af of je ooit komt rond
Mijn geloof in jou was vervagen
Toen ik je ontmoette aan de rand van de stad

En ik zei
Romeo red mij, ben ik zo alleen voelt
Ik blijf wachten op je, maar je komt nooit
Is dit in mijn hoofd, ik weet niet wat te denken
Hij knielde op de grond en haalde er een ring
En hij zeide

Marry me, Juliet, zul je nooit alleen te zijn
Ik hou van je en dat is alles wat ik echt weten
Ik sprak met je pa, ga het uitzoeken van een witte jurk
Het is een liefdesverhaal, baby, gewoon 'ja' zeggen

Oh, oh, oh, oh

Want we waren allebei jong toen ik voor het eerst zag, je