Artiest Taylor Swift

Songtitle Fifteen

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

You take a deep breath 
And you walk through the doors 
It's the mornin of your very first day 
You say hi to your friends you ain't seen in a while 
And try to stay out of everybody's way 

It's your freshman year 
And you're gonna be here for the next 4 years 
In this town 
Hopin' one of those Senior boys 
Will wink at you and say 'I haven't seen you around before' 

Cuz when you're fifteen, somebody tells you they love you 
You're gonna believe them 
And when you're fifteen 
Feelin' like there's nothin to figure out 

Count to ten 
Take it in 
This is life before you know who you're gonna be 
Fifteen 

You sit in class next to red-head Abigail 
And soon enough you're best friends
Laughin’ at the other girls 
Who they think they're so cool 
We'll be out of here as soon as we can 

And then you're on your very first date 
And he's got a car 
And you're feelin like flyin 
And you're momma's waitin up 
And you're thinkin he's the one 
And you're dancin around the room 
when the night ends 
When the night ends 

Cuz when you're fifteen, somebody tells you they love you 
You're gonna believe them 
And when you're fifteen 
And your first kiss makes your head spin around 

But in your life you'll do things 
Greater than datin the boy on the football team 
But I didn't know it at fifteen 

When all you wanted 
Was to be wanted 
Wish you could go back 
And tell yourself what you know now 

Back then I swore I was gonna marry him someday 
But I realized some bigger dreams in life 
And Abigail gave everything she had 
To a boy who changed his mind 
And we both cried 

Cuz when you're fifteen, somebody tells you they love you 
You're gonna believe them 
And when you're fifteen 
Don't forget to look before you fall 

I've found time can heal almost anything 
And you just might be who you're supposed to be 
I didn't know who I was supposed to be 
at fifteen 

You're very first day 
Take a deep breath girl 
And take a deep breath as you walk through the doors

Vertaling

Je neemt een diep adem
En je loopt door de deuren
Het is de morgen van de eerste dag
Je zegt hallo aan je vrienden je niet wordt gezien al een tijd
En proberen om uit het verblijf van de weg van iedereen

Het is uw eerste jaar
En je gaat hier voor de komende 4 jaar
In deze stad
Hopin 'een van die jongens Senior
Zal knipoog naar je en zeggen: 'Ik heb je niet gezien rond voordat'

Cuz als je vijftien bent, iemand vertelt je ze van je houden
Je gaat ze geloven
En als je vijftien
Feelin 'alsof er nothin om erachter te komen

Tel tot tien
Neem het in
Dit is het leven voor je het weet wie je gaat worden
Vijftien

Je zit in de klas naast rood-head Abigail
En al snel genoeg kun je het beste vrienden
Laughin 'aan de andere meisjes
Wie ze denken dat ze zo cool
We zullen verouderd zijn hier zo snel als we kunnen

En dan ben je op je eerste date
En hij heeft een auto
En je bent feelin wilt Flyin
En je bent Momma's waitin up
En je bent thinkin dat hij de een
En je bent dancin in de ruimte
wanneerde nacht eindigt
Wanneer de nacht eindigt

Cuz als je vijftien bent, iemand vertelt je ze van je houden
Je gaat ze geloven
En als je vijftien
En je eerste kus maakt je hoofd draaien rond

Maar in je leven zul je dingen doen
Groter dan datin de jongen op het football team
Maar ik wist niet dat het bij vijftien

Wanneer alles wat je wilde
Moest worden gezocht
Willen dat je terug kon gaan
En zeg tegen jezelf wat je nu weet

Toen Ik zwoer ik wou eens met hem te trouwen
Maar ik realiseerde een aantal grotere dromen in het leven
En Abigail gaf alles wat ze had
Naar een jongen die van gedachten veranderd
En we beiden huilden

Cuz als je vijftien bent, iemand vertelt je ze van je houden
Je gaat ze geloven
En als je vijftien
Vergeet niet te kijken voordat je valt

Ik heb tijd gevonden kan bijna alles genezen
En je zou kunnen worden wie je zou moeten zijn
Ik wist niet wie ik zou moeten zijn
op vijftien

Je bent erg de eerste dag
Haal diep adem meisje
En haal diep adem als je wandeling door dedeuren