Artiest Taylor Swift

Songtitle Lovestory

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Songteksten.nl  
Home » Artiesten » T » Taylor Swift » Songtekst
 Printen   Videoclip    Koop MP3  Wijzigen
Taylor Swift - Love Story

We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standing there on a balcony in summer air
I see the lights, see the party, the ball gowns
I see you make your way through the crowd
And say hello, little did I know 

That you were Romeo
You were throwing pebbles
And my daddy said stay away from Juliet
And I was crying on the staircase
Begging you please don't go 

And I said
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all that's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say
yes 

So I sneak out to the garden to see you
We keep quiet 'cause we're dead if they knew
So close your eyes, lets keep this down for a little while
Oh, oh, 

'Cause you were Romeo,
I was a scarlet letter
And my daddy said stay away from Juliet
But you were everything to me
I was begging you please don't go 

And I said
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all that's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby, just say yes 

Romeo, save me, they try to tell me how to feel
This love is difficult, but it's real
Don't be afraid, we'll make it out of this mess
It's a love story,baby, just say yes 

Oh oh

I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town 

And I said
Romeo save me, I've been feeling so alone
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head, I don't know what to think
He knelt to the ground and pulled out a ring
And said 

Marry me, Juliet, you'll never have to be alone
I love you and that's all I really know
I talked to your dad, go pick out a white dress
It's a love story, baby, just say yes 

Oh, oh, oh, oh 

'Cause we were both young when I first saw you

Vertaling

Songteksten.nl
Home »Artiesten» T »Taylor Swift» Songtekst
Printen Videoclip Koop MP3 WIJZIGEN
Taylor Swift - Love Story

We waren allebei jong toen ik je voor het eerst zag,
Ik sluit mijn ogen en de flashback start
Ik sta daar op een balkon in de zomer lucht
Ik zie de lichten, ziet de partij, de baljurken
Ik zie dat je je een weg door de menigte
En zeg hallo, weinig deed ik weet

Dat jij Romeo
Je gooiden steentjes
En mijn vader zei wegblijven van Juliet
En ik huilde opde trap
Smeek je alsjeblieft niet gaan

En ik zei:
Romeo, neem me ergens kunnen we alleen te zijn
Ik zal wachten, alles wat er over te doen is lopen
Je zal de prins zijn en ik zal de prinses zijn
Het is een liefdesverhaal schatje, zeg gewoon
ja

Dus ik stiekem naar de tuin om je te zien
Wij zijn stil, want we dood zijn als ze wisten
Dus sluit je ogen, laat houden dit neer voor een tijdje
Oh, oh,

Want je was Romeo,
Ik was een scharlaken letter
En mijn vader zei wegblijven van Juliet
Maar je alles te warenmij
Ik smeek je alsjeblieft niet gaan

En ik zei:
Romeo, neem me ergens kunnen we alleen te zijn
Ik zal wachten, alles wat er over te doen is lopen
Je zal de prins zijn en ik zal de prinses zijn
Het is een liefdesverhaal baby, zeg ja

Romeo, red mij, ze proberen me te vertellen hoe om te voelen
Deze liefde is moeilijk, maar het is echt
Wees niet bang, we zullen er uit deze puinhoop te maken
Het is een liefdesverhaal, schatje, zeg gewoon ja

Oh oh

Ik moe van het wachten
Af of je ooit rond zou komen
Mijn geloof in jou wasfading
Toen ontmoette ik u op de rand van de stad

En ik zei:
Romeo red me, ik heb het gevoel zo alleen
Ik blijf wachten op jou maar je nooit komen
Is dit in mijn hoofd, ik weet niet wat te denken
Hij knielde op de grond en haalde een ring
En zei:

Met me trouwen, Juliet, je hoeft nooit alleen te zijn
Ik hou van je en dat is alles wat ik echt weten
Ik sprak met je vader, ga het uitzoeken van een witte jurk
Het is een liefdesverhaal, schatje, zeg gewoon ja

Oh, oh, oh, oh

Want we waren allebei jong toen ik je voor het eerst zag,