Artiest Zara Larsson

Songtitle Undercover

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Nobody sees, nobody knows,
We are a secret can't be exposed.
That's how it is, that's how it goes,
Far from the others, close to each other.

In the daylight, in the daylight,
When the sun is shining,
On the late night, on the late night,
When the moon is blinding.
In the plain sight, plain sight,
Like stars in hiding,
You and I burn on, on.

Put two and to-gether, for-ever will never change
Two and to-gether will never change
Nobody sees, nobody knows
We are a secret, can't be exposed
That's how it is, that's how it goes
Far from the others, close to each other
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover, cover, cover

My asylum, my asylum is in your arms
When the world gives heavy burdens
I can bear a thousand times
On your shoulder, on your shoulder
I can reach an endless sky
Feels like paradise

Put two and to-gether, for-ever will never change
Two and to-gether will never change.
Nobody sees, nobody knows
We are a secret, can't be exposed
That's how it is, that's how it goes
Far from the others, close to each other
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover, cover, cover

We could build a universe right here,
All the world could disappear,
Wouldn't notice, wouldn't care
We can build a universe right here
The world could disappear,
I just need you near

Nobody sees, nobody knows,
We are a secret, can't be exposed
That's how it is, that's how it goes
Far from the others, close to each other
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover

Vertaling

Niemand ziet, niemand weet,
Wij zijn geheim niet worden blootgesteld.
Dat is hoe het is, dat is hoe het gaat,
Ver van de anderen, dicht bij elkaar.

In de zomer, in het daglicht,
Als de zon schijnt,
Op de late avond, op de late avond,
Wanneer de maan is verblindend.
In het volle zicht, het zicht,
Als sterren in het verbergen,
U en ik branden op, op.

Zet twee en-gether, voor ooit zal nooit veranderen
Twee en-om gether zal nooit veranderen
Niemand ziet, niemand weet
Wij zijn een geheim, kan nietblootgesteld
Dat is hoe het is, dat is hoe het gaat
Ver van de anderen, dicht bij elkaar
Dat is wanneer we ontdekken, te dekken, dekken
Dat is wanneer we ontdekken, te dekken, dekken

Mijn asiel, mijn asiel is in je armen
Als de wereld geeft zware lasten
Ik kan duizend keer dragen
Op je schouder, op je schouder
Ik kan een eindeloze hemel te bereiken
Voelt als paradijs

Zet twee en-gether, voor ooit zal nooit veranderen
Twee en-gether zal nooit veranderen.
Niemand ziet, niemand weet
Wij zijn een geheim, kan nietblootgesteld
Dat is hoe het is, dat is hoe het gaat
Ver van de anderen, dicht bij elkaar
Dat is wanneer we ontdekken, te dekken, dekken
Dat is wanneer we ontdekken, te dekken, dekken

We konden een universum bouwen hier,
De hele wereld zou kunnen verdwijnen,
Zou het niet in de gaten, zou niet schelen
We kunnen een universum hier bouwen
De wereld zou kunnen verdwijnen,
Ik heb je net in de buurt nodig

Niemand ziet, niemand weet,
Wij zijn een geheim kan niet worden blootgesteld
Dat is hoe het is, dat is hoe het gaat
Ver van de anderen, dicht bij elkaar
Dat is wanneerwe ontdekken, te dekken, dekken
Dat is wanneer we ontdekken, te dekken, dekken
Dat is wanneer we ontdekken